Lektoři     Podmínky      Přihláška 
 

Nabídka vzdělávání pro pěstouny

pro skupinu minimálně 8 osob

 

Jak se spolu lépe dorozumět?

Časová dotace:  4 vzdělávací hodiny (cena: 600 Kč/osoba, v.s. 6260)

Základní kapitoly ze systemického pohledu na mezilidské vztahy. Hledání komunikačních cest a způsobů, které pomáhají vzájemnému pochopení a zároveň akceptují odlišné světy jednotlivců.

Lektor:  Ing. Mgr. Ivo Vítek


 

Sebeúcta a dovednosti zvyšující sebedůvěru

Časová dotace:  4 vzdělávací hodiny (cena: 600 Kč/os., v.s. 6261)

V programu se dozvíte, kdy a jak vzniká sebeodmítání a jaké znaky ovlivňují sebepřijetí člověka. Poznáte, jak si udržet sebeúctu, vyzkoušíte si některé techniky zvyšující sebedůvěru, kterou potřebují nejen rodiče, ale i děti.

Lektor:  Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.


Spoluprací k řešení problémů

Časová dotace:  3 vzdělávací hodiny (cena: 450 Kč/os., v.s. 6262)

Skupinové setkání zaměřené na řešení konkrétních problémů a těžkostí pomocí tzv. bálintovského vedení rodičovské skupiny – psychoterapeutické supervizní metody, která využívá zkušenosti jednotlivých účastníků pro vzájemné obohacení se různými pohledy.

Lektor:  Ing. Mgr. Ivo Vítek


Život jako cesta

Časová dotace:  2 vzdělávací hodiny (cena: 300 Kč/os., v.s. 6263)

Zážitkový terapeutický program zaměřený na naše místo v životě, způsoby reagování na problematické situace, náročnost v poskytování či přijímání pomoci  prostřednictvím vyprávění a sdílení s použitím přírodních materiálů.

Lektor:  Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS:


Hra ve vývoji dítěte raného věku

Časová dotace: 4 vzdělávací hodiny (cena: 600 Kč/os., v.s. 6264)

Cílem semináře je seznámit účastníky s vývojem dětské hry v raném věku. Získat teoretický základ a praktické dovednosti i konkrétní návody jak podpořit hru u dítěte raného věku včetně pohledu na hru u dítěte s postižením. Součástí semináře budou i praktické ukázky hry a motivace ke hře.

Lektor:  Mgr. Pavlína Kovářová


Cesta k pozitivnímu rodičovství

Časová dotace:  2 x 4 vzdělávací hodiny  (cena: 1200 Kč/os., v.s.6265)

První část programu bude zaměřena na praktické zjištění potřeb rodičů i dětí. Poznání výchovných stylů, jejich aplikace, přínosy a úskalí. Druhá část bude orientována na způsoby vzájemné komunikace, odhalení příčin, proč děti zlobí. Získáte techniky, které lze v těchto situacích použít.

Lektor:  Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.


Dobrý partnerský vztah – stabilita rodiny

Časová dotace:  4 vzdělávací hodiny (cena: 600 Kč/os., v.s. 6266)

Program vám přinese pohled na 4 roviny partnerského vztahu, budete si moci zjistit míru jejich naplnění. Dále se budeme zabývat výhodami i úskalím vzájemné odlišnosti, která je podmíněna naší jedinečností. Odhalíme si i způsoby, jak reagovat v konfliktních situacích, jak si říkat, co potřebujeme.

Lektor: Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.


Základy finanční gramotnosti

Časová dotace:  2 x 4 vzdělávací hodiny (cena: 1200 Kč/os., v.s.6267)

Kurz je zaměřen na praktické aspekty finanční gramotnosti a měl by účastníkům pomoci lépe se zorientovat ve finančních záležitostech. Pozornost je věnována hospodaření domácností – úvěry, spoření, vymáhání pohledávek, pasivní příjmy, atd.

Lektor:  Ing. Mgr. Ivo Vítek


Spoluprací k řešení problémů

Časová dotace:  3 vzdělávací hodiny (cena: 450 Kč/os., v.s. 6268)

Skupinové setkání zaměřené na řešení konkrétních problémů a těžkostí pomocí tzv. bálintovského vedení rodičovské skupiny – psychoterapeutické supervizní metody, která využívá zkušenosti jednotlivých účastníků pro vzájemné obohacení se různými pohledy.

Lektor:  Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.


Výchova dětí a problematika závislostí

Časová dotace: 4 vzdělávací hodiny (cena: 600 Kč/os., v.s. 6269)

Kurz je zaměřen na výchovné styly v rodině a jejich souvislost se závislostním chováním mladistvých – drogy, alkohol, tabák, gambling. Jak preventivně působit na dítě, aby se těmto problémům vyhnulo? Jak reagovat, když už máme podezření?

Lektor:  Ing. Mgr. Ivo Vítek


Psychoterapeutická konzultace

Termín: dle potřeby po telefonickém objednání

Časová dotace:  1 hodina (cena: 500Kč, platba na místě)

Individuální setkání rodiče či dítěte s psychoterapeutem v poradně – společný pohled na konkrétní problém a hledání cest k jeho řešení či zmírnění situace.

Psychoterapeut: Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS., Ing. Mgr. Ivo Vítek (možnost výběru)

 

              Lektorský tým

Programy budou realizovány v prostorách Centra podpory rodin Ruth
v Třebíči, na Karlově nám. 41/30.

 

Těšíme se na setkání s Vámi!