Podmínky vzdělávání - ke stažení                                 Lektoři     Nabídka programů      Přihláška 

 

Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč

Vzdělávací programy pro pěstouny - podmínky

 

Chtěli bychom se s Vámi podělit o načerpané zkušenosti a nabídnout Vám vzdělávání v příjemném prostředí prostor Centra podpory rodin (dříve Poradna Ruth).

Vzdělávání bude realizováno při počtu 8 a více zájemců. Vzdělávací programy jsou v rozdílné časové dotaci.
V každém z nich je část prožitková, teoretická, zařazena je i práce ve skupinách. Dáváme prostor pro dotazy, diskuzi, sdílení zkušeností.  

Hlídání dětí během programů není zajištěno.

Cena za 1 vzdělávací hodinu je 150 Kč v případě realizace v Třebíči. V případě zájmu o lektorování programů v Moravských Budějovicích nebo v Jihlavě bude cena vzhledem k nákladům na dopravu navýšena (1 vzdělávací hodina -  200 Kč).

Lektoři, kteří Vás budou provázet: Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.  (psychoterapeutka), Mgr. Ing. Ivo Vítek (sociální pracovník), Mgr. Pavlína Kovářová (speciální pedagog).

Účast na vzdělávání lze uhradit na základě smlouvy s tím, kdo s Vámi uzavřel dohodu o pěstounské péči, v opačném případě si vzdělávání hradíte sami. Pro vystavení potvrzení o vzdělávání je třeba uvést své jméno, adresu, datum narození. Účastníci na vzdělávání jsou evidováni podle pořadí doručených přihlášek. O přijetí Vaší přihlášky budete informováni e-mailem.

Organizace, s níž máte jako pěstoun podepsanou dohodu, zašle objednávku Vašeho vzdělávání na naši adresu.

Platbu v uvedené výši provede na č. účtu 1520431319/0800,
jako variabilní symbol bude uvedeno číslo vzdělávací akce.

Platba musí být odeslána nejpozději do 10 dnů před konáním akce (pokud není dohodnuto jinak). Jestliže nebude částka připsána na náš účet, bude místo nabídnuto jinému zájemci.

Pokud nebude seminář do 10 dnů před konáním naplněn, může být zrušen a platba bude v celé výši vrácena. Zároveň Vás budeme v tomto termínu kontaktovat e-mailem se zprávou o zrušení.

Dále si dovolujeme upozornit, že v případě odhlášení 7-3 pracovní dny před konáním semináře vracíme polovinu zaplaceného kurzovného. V případě odhlášení 2 pracovní dny a méně před zahájením semináře je částka zaplacená za vzdělávání z organizačních důvodů nevratná.

Osvědčení o účasti obdržíte až po skončení vzdělávání. Pro získání osvědčení o účasti je nutná účast po celou dobu vzdělávání.

V případě, že Vás naše nabídka vzdělávání zaujala, vyplňte přihlášku na webové stránce Oblastní charity Třebíč – Vzdělávání pro pěstouny.

 

Kontaktní údaje:

Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS.
Oblastní charita Třebíč
Centrum podpory rodin Ruth
Karlovo nám. 41/30
674 01 Třebíč


tel.: 775 613 622,
e-mail: marcela.blazkova@trebic.charita.cz,
www.trebic.charita.cz