Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v září 2018

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

AKCE CIHLA

Výsledky již známe.

Děkujeme Vám za podporu!

   Kontakty     Náš tým     Foto     Podporují nás    Informace o praxi/stáži   

 

Ambrela 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

 

MÍSTO POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

Ambrela - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež,

L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč (vstup z boční uličky Pod Podloubím)

 ukaž na mapě

 

DRUH SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 

FORMA POSKYTOVANÍ SLUŽBY

Ambulantní a terénní

 

 


POSLÁNÍ

Umožňujeme mladým lidem a dětem v Třebíči, ve věku od 6 do 20 let, kteří jsou ohroženi sociálním vyloučením, navazovat vzájemné vztahy, společně trávit volný čas, rozvíjet jejich zodpovědnost, samostatnost a pomoci jim začlenit se do většinové společnosti. 

 

OKRUH OSOB

Mladí lidé ve věku od 6 – 20 let, kteří:

 • se nachází nebo se mohou nacházet v nepříznivé životní situaci, se kterou si sami neví rady (hledání zaměstnání, bydlení a řešení finanční situace)
 • jsou nebo mohou být ohroženi nevhodným chováním (experimentování s drogami, projevy násilí, vandalismus, krádeže, šikana, diskriminace, záškoláctví)
 • chtějí vyplnit svůj volný čas
 • chtějí navázat vztah se společenským prostředím (kulturní, vzdělávací a prezentační akce, sportovní aktivity, atp.)
 • chtějí podpořit při vzdělávání (pomoc při přípravě do školy, stipendijní programy, výběr školy atp.)
 • potřebují pomoci při jednání s institucemi (soudní příkazy, žádosti, vyplnění formulářů, atp.)
 • jsou ohroženi sociálním vyloučením

 

CÍLE

Směrem k uživatelům

 • poskytujeme uživatelům zázemí a podporu při řešení jejich životní situace
 • informujeme uživatele o rizicích nevhodného chování a jejich dopadů
 • podáváme uživatelům informace o jejich možnostech, právech a povinnostech
 • poskytujeme  uživatelům zázemí pro navazování vzájemných vztahů s vrstevníky
 • zajišťujeme vhodné trávení volného času
 • rozvíjíme u uživatelů sociální dovednosti a vedeme je k samostatnosti

Směrem k veřejnosti

 • rozvíjíme spolupráci s pracovníky dalších institucí při řešení životní situace
 • vyvíjíme snahu spolupodílet se na snižování kriminality v obci
 • podílíme se na omezování xenofobie a rasismu
 • podílíme se na zvyšování možností jednotlivců v dalším vzdělávání, odborné kvalifikaci

 

ZÁSADY

 • Dodržování práv uživatelů - pracovníci pomáhají každému uživateli dosahovat svých práv a oprávněných zájmů s ohledem na práva a oprávněné zájmy druhých.
 • Respektování volby uživatelů – při využívání služby může uživatel uplatňovat svou vůli, jednat na základě svých rozhodnutí, být sám sebou, s porozuměním důsledků své volby.                                                                                                                        
 • Individuální přístup k uživatelům - pracovníci reagují na individuální potřeby, cíle a představy každého uživatele a v rámci možností podporují jejich uskutečňování.
 • Flexibilita služeb - služba reaguje na požadavky a potřeby uživatelů a v rámci možností jim přizpůsobuje podobu služby.
 • Dodržování anonymity uživatelů – služba uživatele eviduje pouze pod křestním jménem nebo přezdívkou, na základě těchto informací sdělených uživatelem nelze určit konkrétní osobu.
 • Bezplatnost – základní služby jsou poskytovány zdarma.
 • Dobrovolnost - uživatel služby se může dobrovolně rozhodnout, které z nabízených činností se bude účastnit.

 

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI PŘI POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti                                                 

 • podpora při přípravě do školy 
 • poradenství při výběru školy
 • besedy, přednášky, workshopy
 • volnočasové aktivity

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • pořádání společenských a kulturních akcí
 • pořádání dnů otevřených dveří
 • kontakt s organizacemi, institucemi a odbornou veřejností
 • besedy, přednášky, workshopy

Sociálně terapeutické činnosti

 • preventivní programy
 • besedy pro uživatele
 • přednášky pro uživatele
 • pomoc při přípravě a organizaci pracovních aktivit
 • pomoc při organizaci volného času

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Pomoc při vyřizování běžných záležitostí, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

 

PROVOZNÍ DOBA

Dívky:

 • Pondělí:  14:00 - 18:00
 • Středa:    14:00 - 18:00

Chlapci:

 • Úterý:    14:00 - 18:00
 • Čtvrtek  14:00 - 18:00

Terén (spojené):

 • Pondělí: 12:00 - 14:00
 • Úterý:     12:00 - 14:00
 • Pátek:    13:00 - 16:00

Individuální poradenství: Středa a Čtvrtek: 12:00 - 14:00

 

Provoz klubu od 1. července. do 31. srpna.:

 • Pondělí:     12:00 - 16:00 
 • Úterý:         12:00 - 16:00 (pouze 12-20 let)
 • Středa:       12:00 - 16:00
 • Čtvrtek:      12:00 - 16:00 (pouze 6-11 let)
 • Pátek         ZAVŘENO
 • Terén:        Úterý a čtvrtek 16:00 - 18:00

Individuální poradenství: Středa až Čtvrtek: 10:00 - 12:00.

 

Ve dnech 25. a 26. 9. bude služba uzavřena.

 

Maximální kapacita v jeden okamžik: 25 klientů