Projekty

Projekt: Pořízení vozidel pro sociální služby Oblastní charity Třebíč

logo

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016596

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19. 

Předmětem projektu je pořízení vozidel používaných pro poskytování sociálních služeb Oblastní charity Třebíč (dále „OCH Třebíč“). Automobily slouží pro celkem 12 služeb OCH Třebíč.

Hlavním cílem projektu je zvýšit kvalitu sociálních služeb OCH Třebíč prostřednictvím zajištění potřebného zázemí pro tyto služby.

Výsledkem projektu zkvalitnění služeb je mimo jiné zlepšení rychlosti a operativnosti péče o klienta, zajištění akutní potřeb klienta, aj. Výsledkem projektu je také přínos na stav životního prostředí, z důvodů splnění emisní normy WLTP do 95 g CO2/km u pořízených vozidel.


Projekt: Energetické úspory a rozšíření zázemí pro poskytování sociálních služeb Oblastní charity Třebíč

logo

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017046

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU, prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci reakce Unie na pandemii COVID-19“.

Předmětem projektu jsou energeticky úsporná opatření realizovaná na budově, kde sídlí denní stacionáře Úsměv a Domovinka. Realizací projektu by mělo být dosaženo minimálně 34% úspory energií a rovněž zajištěna komfortní teplotní stabilita.

Cílem projektu je zlepšit úroveň poskytovaných služeb, dále snížit provozní nároky na tyto služby a v neposlední řadě zvýšit komfort pro klienty i pracovníky, zejména pak v letních měsících.

Výsledkem projektu je díky energeticky úsporným opatřením ekonomičtější provoz a zejména v letních měsících bude pobyt v budovách teplotně příjemnější.  Zvýší se teplotní komfort prostředí určeného pro pobyt seniorů a osob se zdravotním postižením, což podpoří posílení jejich zdravotního i funkčního stavu a přirozené imunity a dojde k energetické úspoře minimálně 34 %.