Podpořte nás

Poskytujeme profesionální sociálně-zdravotní služby všem lidem v regionu.

Každý rok pomůžeme více než 5 tisícům lidí, jejich rodinám či blízkým. 

 

 

Vaše dary využijeme na

  • zajištění bezpečného vozového parku pro terénní pracovníky, pečovatelky, lékaře i zdravotní sestry. Všichni za rok najedou až 1 300 tisíc kilometrů.
  • zdravotnický materiál pro vážně nemocné pacienty Domácího hospice sv. Zdislavy
  • materiál pro aktivizační programy pro hendikepované a seniory 
  • materiálová a potravinová pomoc pro lidi, kteří se ocitli v akutní nouzi - matky samoživitelky, lidé bez domova
  • podporu našich  zaměstnanců - sestřiček, lékařů, sociálních pracovníků v době pandemie

Já Charitě pomáhám, přidejte se i Vy!
"Oblastní charita Třebíč pomáhá více jak 5 tisícům lidí za rok.

Auta jejich 26 služeb najezdí za rok více jak 1 milion 300 tisíc kilometrů.
Pomáhat, možná i Vašim blízkým, kamarádům nebo kolegům může každá Vaše koruna.
Já Charitě pomáhám, přidejte se i Vy!"

Dary institucí, firem i jednotlivců nám umožňují neustále zkvalitňovat služby pro naše klienty.

Můžete si vybrat způsob, jakým nás podpoříte:

Finanční dary

 

Věcné dary

Sbírkové akce

Speciální možnosti podpory Oblastní charity Třebíč


Poděkování a výzva ředitele