Základní informace     Domy s pečovatelskou službou   Fotogalerie   Píše se o nás  Příběhy ↓ Kontakty ↓ 

                                                                                                                     Podporují nás


 

 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TŘEBÍČ

 

Smyslem a snahou Charitní pečovatelské služby Třebíč je být zdrojem naděje. Naděje pro to, aby lidé, kteří ztrácí soběstačnost, mohli žít doma. Doma tam, kde jsou rádi, kde to znají, kde je jim dobře.

Charitní pečovatelská služba Třebíč vznikla v roce 1994. Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Služba pomáhá při osobní hygieně a péči o sebe, přípravě a podávání jídla, nákupech, údržbě domácnosti a doprovázení k lékaři a na úřady. Je poskytována v domácnostech klientů nebo v prostorách poskytovatele.

 

 

Známe ten pocit bolesti a beznaděje, když….

                        … přestáváme být pro druhé potřební
                                                    … odchází někdo, koho máme rádi
                        … máme strach z budoucnosti
                                                    … přestáváme zvládat to, co dosud    
                       … přestáváme mít sílu pečovat o své nejbližší

                                                  …. vždycky nám ale zůstává naděje


Kontakty

Adresa:

Kancelář Charitní pečovatelské služby Třebíč

Gen. Sochora 705/3
674 01 Třebíč

Provozní doba kanceláře:   Pracovní dny   7.30 - 15.30 hod.


Mgr. Eva Vráblová,
vedoucí Střediska sv. Zdislavy a sv. Anežky
Telefon:  734 435 207                                 
E-mail:  0onh.b587hIkQOQl~.osTW7%WkvDRW7r

 

Mgr. Helena Pavelková,
koordinátorka služby, sociální pracovnice
Telefon:  776 106 782
E-mail: chps@trebic.charita.cz

 

Hedvika Treterová, DiS.
sociální pracovnice
Telefon
: 733 691 520
E-mail: hedvika.treterova@trebic.charita.cz  

 

Mgr. Zdeňka Martenková
sociální pracovnice
Telefon
: 736 503 949
E-mail: zdenka.martenkova@trebic.charita.cz  


Kde působíme

Dům s pečovatelskou službou na ulici Koutkova 213, Třebíč

Dům s pečovatelskou službou na ulici Myslbekova, Třebíč

Dům s pečovatelskou službou na ulici Fr. Hrubína, Třebíč

Dům s pečovatelskou službou Hrotovice, F.B. Zvěřiny, Hrotovice

Terénní služba Třebíč a okolí do 20 km

Terénní služba Hrotovice a okolí  do 20 km

Terénní služba Náměšť n. O. a okolí do 20 km 

 

Náš tým

Tým pečovatelek