Bálint

Supervizní bálintovské skupiny jsou skupinovou formou pomoci při řešení individuálních nesnází ve Vašich vztazích s klienty. Mají sloužit k podpoře a rozvoji Vašeho potenciálu v profesi sociální práce.

Bálint je určen pracovníkům v pomáhajících profesích (např. lékařům, zdravotníkům, pedagogům, sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům ve státní správě, psychoterapeutům, poradcům, popřípadě dobrovolníkům nebo jiným osobám), kteří se rozhodli pomáhat ostatním. Jedná se o anonymní řešení především klientských případů.

Bálintovské sezení nabízí:

  • specifickou formu supervize s pevně danou strukturou
  • "burzu nápadů" k řešení problémů a náročných situací
  • sdílení zkušeností a poskytování vzájemné emoční podpory
  • možnost profesního, ale i osobního rozvoje

Setkání probíhají skupinovou formou za účasti minimálně 4 a maximálně 10 osob.
Čas je rozdělen do dvou bloků, mezi bloky je přestávka.

Na jednotlivé termíny je možné se přihlásit pomocí on-line formuláře, a to minimálně týden předem.


Supervizní bálintovské skupiny 2021

Termíny jednotlivých setkání v Třebíči:      

  Měsíc

Datum

Čas

Místo

Bálint vede

ČERVEN 25. 6. 2021 9-12 h.

Karlovo nám. 41/30 

Mgr. Jaroslav František Žák
ZÁŘÍ 10. 9. 2021 9-12 h. Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu duševního zdraví Třebíč,
Gen. Sochora 705/2
Mgr. Jindřiška Šmejkalová
LISTOPAD 30. 11. 2021 9-12 h.

K-centrum Noe,
Hybešova 10

Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS. 

Případné dotazy Vám rád zodpoví Mgr. Otakar Prokeš, mob: 604 296 835, e-mail: otakar.prokes@trebic.charita.cz