Bálint

Supervizní bálintovské skupiny jsou skupinovou formou pomoci při řešení individuálních nesnází ve Vašich vztazích s klienty. Mají sloužit k podpoře a rozvoji Vašeho potenciálu v profesi sociální práce.

Bálint je určen pracovníkům v pomáhajících profesích (např. lékařům, zdravotníkům, pedagogům, sociálním pracovníkům, pracovníkům v sociálních službách, pracovníkům ve státní správě, psychoterapeutům, poradcům, popřípadě dobrovolníkům nebo jiným osobám), kteří se rozhodli pomáhat ostatním. Jedná se o anonymní řešení především klientských případů.

Bálintovské sezení nabízí:

  • specifickou formu supervize s pevně danou strukturou
  • "burzu nápadů" k řešení problémů a náročných situací
  • sdílení zkušeností a poskytování vzájemné emoční podpory
  • možnost profesního, ale i osobního rozvoje

Setkání probíhají skupinovou formou za účasti minimálně 4 a maximálně 10 osob.
Čas je rozdělen do dvou bloků, mezi bloky je přestávka.

Na jednotlivé termíny je možné se přihlásit pomocí on-line formuláře, a to minimálně týden předem.


Supervizní bálintovské skupiny 2020

Termíny jednotlivých setkání v Třebíči:      

  Měsíc

Datum

Čas

Místo

Bálint vede

BŘEZEN 20. 3. 2020 9-12 h.

Karlovo nám. 41/30 

Mgr. Jaroslav František Žák
ČERVEN 4. 6. 2020 9-12 h. Karlovo nám. 41/30 - Centrum Ruth Ing. Bc. Marcela Blažková, DiS. 
ZÁŘÍ 11. 9. 2020 9-12 h. Gen. Sochora 705/2, Paprsek naděje - Centrum služeb pro podporu psychického zdraví Třebíč Mgr. Jindřiška Šmejkalová
PROSINEC 8. 12. 2020 9-12 h. Hybešova 10,
K-centrum Noe
Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS. 

Případné dotazy Vám rád zodpoví Mgr. Otakar Prokešmob:  604 296 835, e-mail: otakar.prokes@trebic.charita.cz