Dle cílové skupiny

 

Domácí péče o osoby s chronickým onemocněním, nevyléčitelně nemocné, se sníženou soběstačností

Osoby s duševním onemocněním, mentálním postižením, zdravotním postižením, senioři

Osoby ohrožené sociálním vyloučením, v krizi a hledající práci

Děti, mládež, rodina

Humanitární, dobrovolnická a ekonomická činnost