Kontakty

Domácí hospic sv. Zdislavy Třebíč

Tel.: 733 670 166
Gen. Sochora , Třebíč, 674 01
Vedoucí služby: Mgr. Eva Vráblová - vedoucí Střediska sv. Zdislavy
Cílové skupiny: senioři, osoby s chronickým onemocněním, osoby (pre)terminálně nemocné
Způsob poskytování: terénní
Fakultativní služby: NE

Seznam lidí

Mgr. Eva Vráblová - vedoucí Střediska sv. Zdislavy
Mgr. Ilona Eyer Hobzová - koordinátorka Sociální části DOMÁCÍHO HOSPICE SV. ZDISLAVY TŘEBÍČ
Eva Hanáková - Koordinátor zdravotně-sociální péče / Kontaktní osoba pro nové pacienty
Soňa Procházková - administrativní pracovník
Silvie Křížová - koordinátor odlehčovací služby Domácího hospice sv. Zdislavy Třebíč
Eva Kujalová - pečovatelka
Jana Lipusová - pracovnice v sociálních službách - pečovatel
Eva Batistová - technický/provozní pracovník