AL PASO Vysočina

Terénní program
pro osoby vracející se z výkonu trestu, osoby s trestní minulostí a blízké osoby v krizi.

Posláním terénního programu AL PASO Vysočina je předcházet rizikovému způsobu života a sociálnímu vyloučení osob, které se chystají na výstup z výkonu trestu odnětí svobody, osob s trestní minulostí a jejich blízkých, kteří tento způsob života vedou nebo jsou jím ohroženi, a tyto osoby aktivně vyhledávat.

Kontaktní osoba pro jednání se zájemcem o službu:

Bc. Marta Mašková, DiS., sociální pracovník - koordinátor
Bc. Stanislava Nekvasilová, sociální pracovnice
Marie Petříčková, DiS., sociální pracovnice

Kde nás najdete: 

AL PASO Vysočina
Smrtelná 389/6 (Komunitní centrum Moravia - bývalé kino)
674 01 Třebíč

Kontakty na službu    

Více informací