AMBRELA - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Ilustrovaný Vánoční Řetěz Post na Instagram

UPOZORNĚNÍ:

Klienti mají povinnost nosit roušku a oznamovat nákazu či karanténu

OD 17. 5. 2021 JE SLUŽBA OTEVŘENA 

Ministerstvo zdravotnictví ČR vydalo dne 11. 5. 2021, s účinností od 17. 5. 2021 mimořádné opatření, kterým se stanovují podmínky pro poskytování sociálních služeb v terénní formě. Zároveň se tímto ruší mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 12. dubna 2021 o omezení sociálních služeb.

Ruší se povinnost:

1. omezit poskytování sociálních služeb tak, že se nemusí naplňovat povinnost podle § 88 písm. f) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách,

2. poskytnout sociální služby v nezbytné míře s cílem zajištění ochrany života a zdraví osob, a to i poskytnutí základních činností, které se neváží na registrovaný druh sociální služby,

3. poskytovatelům sociálních služeb, kterým byla udělena registrace k poskytování sociální služby noclehárny, poskytovat i základní činnosti podle potřeby klientů v nezbytně nutné míře podle druhu služby azylový dům.

Tímto zrušením opatření se tedy dostáváme zpět k poskytování soc. služeb ve stejném rozsahu jako před pandemií – zpět je individuální plánování a poskytování dle registrace.  

120820553_2752047191747058_4964135232173038089_n

 


Poslání

Posláním služby je předcházení rizikovému způsobu života mládeže a dětí ohrožených sociálně nežádoucími jevy a jejich podpora v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti v oblastech sociálních vztahů, vzdělávání, práce a trávení volného času.

Cílová skupina

Děti a mladí lidé ve věku od 7 do 20 let ohrožení sociálně nežádoucími jevy z okresu Třebíč, kteří:

  • nedovedou smysluplně trávit volný čas a realizovat vlastní aktivity
  • nedovedou se zapojit do společenského prostředí
  • nedovedou řešit situace v oblasti bydlení, financí, rodinných či sociálních vztahů
  • nemají dostatek podpory při vzdělávání
  • nedovedou jednat s institucem

Sociálně nežádoucí jevy souvisí nejčastěji se záškoláctvím, vandalismem, kriminalitou, experimentováním s drogami, projevy násilí, šikanou, diskriminací, sociálním vyloučením.

Kde nás najdete

(místo poskytování služby)

L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč (vstup z boční uličky Pod Podloubím)  

 

 

KONTAKTY na službu

PROVOZNÍ DOBA 

 

Terén:

Ambulance:

Pondělí 12:00 - 13:00 13:30 - 17:30
Úterý 12:00 - 13:00 13:30 - 17:30
Středa 12:00 - 13:00 13:30 - 17:30
Čtvrtek   13:30 - 17:30
Pátek 12:30 - 14:30  

Individuální poradenství:

Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek od 12:30 - 13:30,  dle předchozí domluvy 17:30 - 18:00

PROVOZNÍ DOBA V OBDOBÍ PRÁZDNIN 

 

Terén: 

 Ambulance:

Pondělí 11:00 - 12:00  12:00 - 16:00
Úterý 11:00 - 12:00  12:00 - 16:00
Středa 11:00 - 12:00  12:00 - 16:00
Čtvrtek 11:00 - 12:00  12:00 - 16:00
Pátek Zavřeno  

Individuální poradenství:

Pondělí - Čtvrtek 10:00 - 12:00             

Maximální kapacita v ambulanci v jeden okamžik je 25 klientů.

Maximální kapacita v terénu v jeden okamžik jsou 3 klienti.

 

Více informací