AMBRELA - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

thumbnail_Fotkaposlání

Kontakt

Koordinátorka služby Bc. Eva Špačková

Info o službě: 739 389 205                                WfoBV-56LTGBV0~9T-uk87j7T-M                                                                                   Kontakty na pracovníky zařízení Tel.: 734 435 480                                                              L. Pokorného 58/15, Třebíč, 674 01

5. - 7. 9. 2022 služba uzavřena z důvodu školení pracovnic

UPOZORNĚNÍ:

Klienti mají povinnost nosit roušku a oznamovat nákazu či karanténu

120820553_2752047191747058_4964135232173038089_n

Otevírací doba

Provozní doba

 

Individuální poradenství

FB

Terén:

Ambulance:

Pondělí 12:30 - 13:30 17:30 - 18:00 10:00 - 18:00 12:30 - 14:00 13:30 - 17:30
Úterý 12:30 - 13:30 17:30 - 18:00 10:00 - 18:00 12:30 - 14:00 13:30 - 17:30
Středa 12:30 - 13:30 17:30 - 18:00 10:00 - 18:00 12:30 - 14:00 13:30 - 17:30
Čtvrtek 12:30 - 13:30 17:30 - 18:00 10:00 - 18:00 12:30 - 14:00 13:30 - 17:30
Pátek zavřeno zavřeno zavřeno zavřeno

 

Prádninová provozní doba

 

Individuální poradenství

Terén: 

FB

 Ambulance:

Pondělí 10:00 - 12:00 11:00 - 12:00 10:00 - 16:00  12:00 - 16:00
Úterý 10:00 - 12:00 11:00 - 12:00 10:00 - 16:00  12:00 - 16:00
Středa 10:00 - 12:00 11:00 - 12:00 10:00 - 16:00  12:00 - 16:00
Čtvrtek 10:00 - 12:00 11:00 - 12:00 10:00 - 16:00  12:00 - 16:00
Pátek Zavřeno  Zavřeno Zavřeno  Zavřeno 

 

Cíl služby

Cílem služby je předcházení rizikovému způsobu života mládeže a dětí ohrožených sociálně nežádoucími jevy a jejich podpora v rozvoji samostatnosti a odpovědnosti v oblastech sociálních vztahů, vzdělávání, práce a trávení volného času.

Pro koho je služba určená

Děti a mladí lidé ve věku od 7 do 21 narozenin ohrožení sociálně nežádoucími jevy z okresu Třebíč, kteří:

 • nedovedou smysluplně trávit volný čas a realizovat vlastní aktivity
 • nedovedou se zapojit do společenského prostředí
 • nedovedou řešit situace v oblasti bydlení, financí, rodinných či sociálních vztahů
 • nemají dostatek podpory při vzdělávání
 • nedovedou jednat s institucem

Sociálně nežádoucí jevy souvisí nejčastěji se záškoláctvím, vandalismem, kriminalitou, experimentováním s drogami, projevy násilí, šikanou, diskriminací, sociálním vyloučením.

Cílem služby je, aby byl uživatel schopný:

 • zvládat plnit svoje povinnosti ve škole nebo v zaměstnání
 • smysluplně trávit volný čas
 • orientovat se ve vztazích v rodině a ve společenském prostředí
 • zvládat chování ve společenských situacích

Zásady

Nízkoprahovost

 • k využívání služby není nutná písemná smlouva, dveře jsou otevřeny těm, kteří do služby přijdou
 • otevřenost a podpora napomáhá porozumění sobě, spolužákům, rodině i společnosti

Aktivizace

 • rozvíjíme potenciál k řešení problémů a náhled na situace v rodině, škole i společnosti

Bezpečí

 • klademe důraz na zájem našeho klienta, dáváme mu čas na získání důvěry a nabízíme tak prostor pro hlubší témata
 • nevhodné chování vnímáme jako důsledek vlivů
 • nehledáme viníka, ale řešení
 • naše metody průběžně zdokonalujeme a vzděláváme se

Jasná pravidla

 • naše služba je založena na vzájemné důvěře, otevřenosti a dodržování jednoduchých pravidel
 • dodržování pravidel mezi všemi lidmi v klubu účinně brání porušování práv.

Základní činnosti

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:                                          

 • zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
 • pracovně výchovná činnost s dětmi (besedy, přednášky, workshopy),           
 • nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,    
 • zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání (podpora při přípravě do školy, poradenství při výběru školy).        

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 • aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí(pořádání společenských a kulturních akcí, pořádání dnů otevřených dveří, kontakt s organizacemi, institucemi a odbornou veřejností).

Sociálně terapeutické činnosti

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob (preventivní programy, besedy a přednášky pro uživatele, pomoc při přípravě a organizaci pracovních aktivit, pomoc při organizaci volného času).

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Maximální kapacita v ambulanci v jeden okamžik je 25 klientů.

Maximální kapacita v terénu v jeden okamžik jsou 3 klienti.


Kde nás najdete:

L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč (vstup z boční uličky Pod Podloubím)