Pozvánky, články

Sladění práce a rodiny
5. srpna 2020 Články

Sladění práce a rodiny

Přemýšlíte, kde se Vám „ztrácí čas“? Stále nestíháte? Přijďte si zmapovat míru času, kterou věnujete jednotlivým činnostem a zjistíte, jací jsou Vaši největší „žrouti času“ a jak je „utnout“. Lektorka Ing. Bc. Marcela Blažková Vám ve středu 19. 8. 2020 od 16 hod. přiblíží možnosti, jak lépe zvládat různé stresové situace, a také se naučíte několik technik vedoucích k uvolnění těla a mysli.

Prázdninové odpoledne pro širokou veřejnost
1. srpna 2020 Články

Prázdninové odpoledne pro širokou veřejnost

Přijďte prožít prázdninové odpoledne s dětmi a poznat více programy pro rodiny v azylovém domě. V 15.30 hod. hraný příběh pro děti, od 15.50 hod. tvořivé dílničky a sportovní aktivity pro rodiče s dětmi. Akce se uskuteční v areálu zahrady Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy na ulici Vltavínská 1402 v Třebíči v úterý 25. 8. 2020 od 15.00 h. 

Prázdninový provoz Centra Ruth
15. července 2020 Články

Prázdninový provoz Centra Ruth

I v červenci a v srpnu Vám budeme k dispozici v pracovní dny od 9-13 hod. Na dále uvedených telefonních číslech si také můžete domluvit individuální konzultaci.
Přejeme Vám krásné letní dny! 

Nebezpečí sociálních sítí
7. července 2020 Články

Nebezpečí sociálních sítí

Jak bezpečně používat internet a řešit krizové situace? Jak rozpoznat závislosti na internetu a sociálních sítích? Kyberkriminalita a bezpečný pohyb dětí v kyberprostoru! Nejnovější trendy v on-line světě! Tato témata otevře přednáška Centra Ruth a srdečně Vás na ni zveme! Přijďte nahlédnout do on-line světa dětí a mladých! 

Bude se hovořit o Závislostech v dnešní době
3. června 2020 Články

Bude se hovořit o Závislostech v dnešní době

Je sklenička alkoholu denně nebezpečná? Jak rozpoznat závislost na alkoholu a drogách? Jaké jsou druhy drog? Jak rozpoznat jejich příznaky u svého dítěte, dospívajícího nebo partnera? Odpovědi Vám pomůže hledat přednáška, která se koná v úterý 23. 6. 2020 v 16 h. v Centru Ruth. Přijměte naše srdečné pozvání!

Mimořádná služba nákupů seniorům skončila, provoz charitních zařízení se obnovuje
21. května 2020 Články

Mimořádná služba nákupů seniorům skončila, provoz charitních zařízení se obnovuje

V období pandemie koronaviru se pracovníci Stacionáře Úsměv Třebíč zapojili do pomoci s nákupy pro seniory a další potřebné spoluobčany, aby odlehčili pečovatelské službě Oblastní charity Třebíč. S nákupy pomáhali i pracovníci služeb TaxiS, AL PASO, Rané péče a Paprsku naděje. „Pro všechny z nás to byla nová zkušenost, do které jsme se pustili s vervou a nadšením, ale také s počátečními obavami,“ říká koordinátorka nákupů Jana Mušková...