Zpětná vazba - ohlasy

Napsaly jste nám.....     Řekly jste o nás....    Vaše názory, poděkování...

V Poradně Ruth jsem se účastnila dvou přednášek od PhDr. et PaedDr. Jany Matějkové. Jako matka dvou dětí se ráda dozvím něco o výchově a poslechnu si zkušenosti druhých. Zaujala mě přátelská atmosféra, která byla už na začátku přednášky o dospívání. Ing. Marcela Blažková měla na úvod připravený terapeutický program, kde jsme se s ostatními účastníky trochu seznámili a popovídali si o tom, co očekáváme od přednášky. Paní Matějková má bohaté zkušenosti ze své praxe a hlavně mě oslovily příběhy dětí, které uváděla jako příklad, když mluvila o nějakém z problémů. Jsem ráda, že mám nyní větší přehled o období dospívání a mohu případně reagovat na problémy s tímto obdobím spojené. Obdivuji práci všech, kteří se podílejí na programech
v Poradně Ruth.     
paní Jana          


Chtěla bych vyjádřit velký dík Poradně Ruth, zvláště její vedoucí paní Marcele Blažkové za její profesionální a laskavý přístup ke mně jako ke klientce. Na paní Blažkovou se mohu obrátit s jakoukoliv prosbou a vždy se mi dostane dobré rady, slova útěchy i povzbuzení. Vnímám, že je vše pod vedením Ducha svatého. Přeji Poradně Ruth mnoho spokojených klientů
paní Hana


V září 2012 si moje 84 letá maminka zlomila nohu v krčku. Následovala hospitalizace a následná operace. Vše nasvědčovalo tomu, že maminka bude v pořádku. Při následné rehabilitaci však došlo ke zvratu a její zdravotní stav se rychle zhoršoval. Zvažovala jsem možnost postarat se o maminku v domácím prostředí. Nenašla jsem však v sobě odvahu. Měla jsem obavu, že bych jí neodborným zacházením působila další bolest. Přes značné úsilí lékařů bohužel maminka zemřela.

Tato smutná zkušenost zanechala stopu na mé psychice. Nespavost a pocit viny, že jsem se o ni nedokázala postarat v poslední chvíli.
Úplnou náhodou jsem se dověděla o možnostech využití pomoci ze strany charitní organizace.

Přednáška o pomoci při péči o těžce nemocné pacienty v domácím prostředí byla součástí kurzu Univerzity 3. věku, kterou navštěvuji. Ing. Marcela Blažková z poradny RUTH v Třebíči nám poskytla velmi cenné informace. Zmínila se také o možnosti psychické podpory pro pozůstalé, kterou jsem následně využila. Za tuto podporu jí moc děkuji, je pro mne velmi užitečná.

Přimlouvám se proto, aby tyto velmi cenné informace byly poskytovány už v nemocnicích. Mnozí z nás řeší těžké životní situace, a nabídka pomoci při domácí péči o nemocné, by mnohým lidem usnadnila rozhodování. Stejně tak i podpora psychická. Ta je mnohdy ještě důležitější.

Proto chci ještě jednou za pomoc poděkovat ing. Blažkové z poradny RUTH a dalším, kteří pomáhají zvládat těžké životní situace nám všem. 
paní H. 


Jsem s vámi moc spokojená, díky vám syn prošel a už se i těší do školy. Úplně si opravil jeden předmět, bylo dobré, že mohl u vás psát i něco na počítači. Vždycky se k vám těšil, a to se mu ne všude líbí. Teď je to snad poprvé, co se těší do školy. Jsem za doučování moc vděčná i povídání s paní Blažkovou. Říkala mi, co mám dělat, abych své děti zabavila, aby nezlobily.                          paní L.


Již delší dobu docházím do Poradny Ruth. Chci velice poděkovat za podporu a pomoc, která mi byla v průběhu let poskytována. Ať už se to týkalo velmi náročného vztahu v manželství a později při rozvodu, nebo problémů v širší rodině a v současné době péče o moji nemocnou maminku.

V poradně mi pokaždé dobře poradili, jak mám v různých problémech postupovat a často jsme společně našli nový pohled na situaci, který mě posunul dál. Také si v poradně půjčuji pro sebe a mojí dospívající dceru poučné a zajímavé knížky. Vždy se na pracovnice mohu obrátit o pomoc. Patří jim všem veliký dík. 
paní D.


Zdravím Vás,
chtěl bych poradně RUTH poděkovat za to, že jsem měl možnost se účastnit letošního cyklu přednášek „Jak být dobrým rodičem“. Líbilo se mi, že jsme pracovali ve skupině a každý mohl přinést něco svého z praxe. Zároveň přinášeli i lektoři své postřehy. Bylo pro to hodně prostoru. Mě osobně obohatily zkušenosti ostatních rodičů, kteří se také do RUTH na přednášky přihlásili. Měli jsme tak možnost potkávat se na půdě poradny, ačkoli jinak bychom se třeba neměli možnost potkat. A připravené přednášky a zvolená témata lektory byly taky výborná, takže se jedno spojovalo s druhým. Navíc vítám, že o tématech se dalo v poradně bavit i individuálně.

Okruhy jako nalézání potřeb dítěte, projevy lásky, komunikace, výchovné styly, reakce na nevhodné chování dětí a další témata, kterým jsme se na přednáškách dotkli. Vše dost dobré pro to, aby se člověk nad sebou mohl zamýšlet a uvědomovat si, co dělá a co by mohl dělat lépe, pro sebe, pro své blízké, pro okolí.

Měl jsem na přednáškách dobrý pocit, byla uvolněná a dobrá atmosféra, líbilo se mi, jak měly lektorky jednotlivá setkání připravená. Výborné bylo, že jsme si mohli půjčit domů i knížky, které se týkaly probíraného tématu. Jsem moc rád, že jsem získal na každé přednášce i lektorkami zpracovaný materiál, do kterého jsem si pak zapisoval i své postřehy. Doteď se k těm materiálům a mým poznámkám vracím.

Uvítal bych další pokračování kurzů na daná témata. Přednášky mě jen utvrdily v tom co jsem si myslel už před tím, a to, že se mám stále co učit a pokud bude v poradně  RUTH možnost se  na nějaký další, třeba navazující, kurz přednášek přihlásit, rád té možnosti využiju.
S přátelským pozdravem  M.