Základní informace     Domy s pečovatelskou službou     Fotogalerie     Píše se o nás    Příběhy   

Kontakty        Ceník      Klub ARCHA                                                                           Podporují nás


 

 CHARITNÍ PEČOVATELSKÁ SLUŽBA TŘEBÍČ

 

Smyslem a snahou Charitní pečovatelské služby Třebíč je být zdrojem naděje. Naděje pro to, aby lidé, kteří ztrácí soběstačnost, mohli žít doma. Doma tam, kde jsou rádi, kde to znají, kde je jim dobře.

Charitní pečovatelská služba Třebíč vznikla v roce 1994. Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Služba pomáhá při osobní hygieně a péči o sebe, přípravě a podávání jídla, nákupech, údržbě domácnosti a doprovázení k lékaři a na úřady. Je poskytována v domácnostech klientů nebo v prostorách poskytovatele.

 

 

Známe ten pocit bolesti a beznaděje, když….

                        … přestáváme být pro druhé potřební
                                                    … odchází někdo, koho máme rádi
                        … máme strach z budoucnosti
                                                    … přestáváme zvládat to, co dosud    
                       … přestáváme mít sílu pečovat o své nejbližší

                                                  …. vždycky nám ale zůstává naděje


 

Kde působíme

Dům s pečovatelskou službou na ulici Koutkova 213, Třebíč

Dům s pečovatelskou službou na ulici Myslbekova, Třebíč

Dům s pečovatelskou službou na ulici Fr. Hrubína, Třebíč

Dům s pečovatelskou službou Hrotovice, F.B. Zvěřiny, Hrotovice

Terénní služba Třebíč a okolí do 20 km

Terénní služba Hrotovice a okolí  do 20 km

Terénní služba Náměšť n. O. a okolí do 20 km 

 

Náš tým

Tým pečovatelek