Charitní pečovatelská služba Třebíč

Smyslem a snahou Charitní pečovatelské služby Třebíč je být zdrojem naděje. Naděje pro to, aby lidé, kteří ztrácí soběstačnost, mohli žít doma. Doma tam, kde jsou rádi, kde to znají, kde je jim dobře.

Charitní pečovatelská služba Třebíč vznikla v roce 1994.
Posláním služby je poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku nebo zdravotního stavu. Služba pomáhá při osobní hygieně a péči o sebe, přípravě a podávání jídla, nákupech, údržbě domácnosti a doprovázení k lékaři a na úřady.
Je poskytována v domácnostech klientů nebo v prostorách poskytovatele.

Známe ten pocit bolesti a beznaděje, když….

                        … přestáváme být pro druhé potřební
                                                    … odchází někdo, koho máme rádi
                        … máme strach z budoucnosti
                                                    … přestáváme zvládat to, co dosud    
                       … přestáváme mít sílu pečovat o své nejbližší

                                                  …. vždycky nám ale zůstává naděje


Kontakty na službu

 

Kde působíme:

TŘEBÍČ

HROTOVICE

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

KRAHULOV U TŘEBÍČE

Poskytujeme zde pečovatelskou službu v Penzionu pro seniory.

Penzion pro seniory  - https://www.seniorkrahulov.cz/ 


DOMY S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU (DPS)

Pečovatelskou službu poskytujeme v těchto domech na základě smlouvy s jednotlivými obyvateli podle jejich potřeb a dle kapacity služby. Podmínky a zahájení poskytování služby je nutné předem dojednat se sociální pracovnicí.

Lidé žijící v DPS mohou také využít volnočasové aktivity Klubu Archa.

Žádosti o pronájem bytů v domech s pečovatelskou službou

vyřizuje příslušný městský úřad:

  • Třebíč – odbor správy majetku města, tel. 568 896 130
  • Náměšť nad Oslavou - soc. odbor, tel. 568 619 170
  • Hrotovice – tajemnice, tel. 568 838 532
008526

 

008528