Doléčovací centrum Třebíč

Omezení provozu DCT

Z důvodu výskytu onemocnění Covid 19 na K - centru Noe a provázanosti obou zařízení se s účinností od 30. 9. 2020 do  odvolání ruší všechny poskytované služby doléčovacího programu, kde dochází k osobnímu kontaktu pracovníků s klienty. Poradenství, konzultace a individuální terapie budou probíhat telefonickou nebo písemnou formou, dle možností klienta prostřednictvím aplikací Skype, Messenger nebo WhatsApp. Ranní komunity, skupinové terapie, středeční Volnočas a čtvrteční pracovní terapie na K - centru Noe prozatím ruší.

Nově bude součástí programu 1 x týdně zadání témat od terapeuta i garanta. Klienti na toto téma zpracují úvahu min. na 1 stranu A4, kterou po vyhotovení vhodí do předem stanoveného termínu do schránky K - centra Noe, DCT nebo zašlou e-mailem (dle požadavku konkrétního pracovníka).

Věříme, že zavedené opatření pomůže ochránit zdraví klientů i pracovníků, a že nové způsoby práce ve větší míře neovlivní kvalitu poskytované služby.

Vydal dne: 30. 9. 2020                                                                  Schválil: 

Ing. Mgr. Ivo Vítek, DiS.                                                                Mgr. Jaroslav. F. Žák                                                                            koordinátor DCT                                                                            vedoucí střediska sv. Vincence

Informace pro zájemce o poskytnutí sociální služby následné péče, prostřednictvím „Doléčovacího centra Třebíč“

Pokud jste osoba s anamnézou závislosti na návykových látkách, dokončujete krátkodobou či dlouhodobou léčbu, případně min. 3 měsíce sami abstinujete a je vám 18 a více let, je tato služba určena právě Vám.
K řešení svého problému si můžete přizvat i rodinné příslušníky nebo blízké osoby.

Kontakt na službu

Více informací