Domácí zdravotní péče Třebíč

Slouží k zajištění kvalitní zdravotní ošetřovatelské péče klientovi (pacientovi) v jeho domácím prostředí ve spolupráci s rodinou.
 • je předepisována praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem při hospitalizaci
 • je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
 • je zajišťována kvalifikovanými zdravotními sestrami
 • do konce roku 2019 se pro tuto službu používal název Charitní ošetřovatelská služba Třebíč
 • zdravotní sestry v terénu provádí návštěvy u pacientů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - na základě ordinace lékaře
blood-draw-2722940_1920

Kontakt

Vrchní sestra Mgr. Simona Kamasová                                                                                                                Info o službě: 568 420 002            ZsCjGKjj09vmO1.7~bGkO1p

                                                                                        Demlova 890, Třebíč - Horka-Domky, 674 01

 

Kdo jsou naši klienti a co je cílem služby

Kdo jsou naši klienti

 • senioři, chronicky a dlouhodobě nemocní
 • onkologicky nemocní
 • lidé léčící se po akutních onemocněních

Co je cílem služby

 • zajištění zdravotních ošetřovatelských výkonů dle ordinace lékaře v domácnosti pacienta
 • uzdravení nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta,prevence vzniku komplikací 
 • udržení hybnosti a soběstačnosti 
 • edukace pacienta a rodiny, psychická podpora
 • pomoc při zajištění klidného a důstojného umírání

Poskytované zdravotní služby

 • odběry krve a jiného biologického materiálu
 • převazy a ošetření chronických či akutních (pooperačních) ran
 • péče o stomie včetně péče o PEG
 • aplikace injekcí a inzulínů
 • aplikace parenterální terapie (podání infuzí včetně aplikace do portů a ošetření portů)
 • katetrizace močového měchýře (cévkování žen i mužů), péče o permanentní močové katetry
 • měření a kontrola fyziologických funkcí
 • měření a kontrola saturace O2
 • ošetřovatelská rehabilitace po operacích, úrazech, mozkových příhodách apod.
 • péče o pacienta v terminálním stavu (péče o umírajícího)
 • další ošetřovatelské výkony dle kompetence sester a ordinace ošetřujícího lékaře

ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

 • profesionalita pracovníků
 • individuální přístup ke klientovi

Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek