Podpora regionu Velky Bereznyj

Podpora pro staré, nemocné, opuštěné, chudé lidi

v regionu Velkyj Bereznyj na Ukrajině

Oblastní charita Třebíč spolupracuje od r. 2013 na realizaci projektu zaměřeném na pomoc lidem bez domova, chudým, neschopným si zajistit prostředky na základní živobytí, na péči o staré a nemocné seniory a různě sociálně potřebné lidi v regionu Velkyj Bereznyj

Region je tvoří jedno okresní město a asi 32 vesnic. Jedná se o horský region na Zakarpatské Ukrajině, kde je nedostatek pracovních příležitostí. Zatímco mladší generace je schopna na tento trend reagovat odchodem do jiných míst, která poskytují příležitosti, nadále zde zůstává ohrožena cílová skupina seniorů. Někteří se dostávají do situace, že se ocitají bez prostředků a jsou z části odkázáni na pomoc ostatních. O pomoc žádají i lidé bez domova nebo lidé, kteří se v důsledku chudoby dostali do tíživé situace a nestačí ji zvládat vlastními silami.


Realizátorem projektu je Kongregácia dcér svatého Františka Assiského, kontaktní osobou je řádová sestra Mária Baránková

E-mail: dcerysv.frantiska@gmail.com


Projekt můžete podpořit finančním darem na účet České spořitelny:

1520431319/0800      variabilní symbol  91114