Terénní služba Melitopol a okolí

Záporožská oblast, Ukrajina 

Oblastní charita v Třebíči spolupracuje na realizaci projektu zaměřeném na pomoc seniorům, zdravotně znevýhodněným a lidem závislým na drogách a alkoholu na Východní Ukrajině v Záporožské oblasti od r. 2010.

Péče je pravidelně poskytována v obcích Melitopol, Orlovo, Snihurivka, Konstantinivce, Lazurné a Nyžné Syrohozy.

Pomoc se realizuje formou terénní pečovatelské, materiální a duchovní péče prostřednictvím Řeckokatolické farnosti v Melitopolu.  

Projekt odpovídá na složitou situaci v místním regionu.

Venkov na Východě Ukrajiny trpí po rozpadu kolchozu vystěhovalectvím. Z kdysi úrodných lánů jsou vyprahlé stepi. Politika státu neumožňuje drobným farmářům, aby se uživili. Zejména mládež a lidé produktivního věku odcházejí za prací do velikých měst Ukrajiny nebo do zahraničí. Vesnice jsou zruinovány, dožívá v nich stovky starých, osamocených lidí, o které se nikdo nestará.

V současné době je zasažen východ Ukrajiny vojenským konfliktem, který má negativní dopad na všechny oblasti společenského života a ztěžuje již tak složitý život místního obyvatelstva. Přibývá raněných, kteří se ocitají ve složité situaci, protože současně nastavený systém zdravotnictví jim neumožňuje zajistit poměrně nákladnou, ale potřebnou a včasnou operační péči. Dále přibývá mladých mužů, kteří v rámci mobilizace rukují do armády a jejich rodiny zůstávají bez zajištění.  Záporožská oblast Ukrajiny je v přímém zájmu Ruska při pozemním přístupu na anektovaný Krym a místní obyvatelstvo žije dlouhodobě v neustálé obavě o svou existenci.


Realizátorem a kontaktní osobou projektu je slovenský misionář a správce Melitopolské Řeckokatolické farnosti o. Petr Krenický.

E-mail: prpbm@ukr.net                    


Projekt můžete podpořit finančním darem na účet České spořitelny:

1520431319/0800  variabilní symbol   91180