Osobní asistence Třebíč

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a Kraje Vysočina.

 

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a Kraje Vysočina. 

Služba je zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem 5595277 
Odkaz na registr


Osobní asistence je terénní sociální služba, která Vám může být k dispozici doma i ve společnosti. Naše asistentky umožňují lidem, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, obvyklým způsobem života a tak, jak si přejí a potřebují.

Služba Osobní asistence pomáhá dětem, dospělým a seniorům s chronickým onemocněním, s tělesným, mentálním, smyslovým či kombinovaným postižením. Podporu můžeme též nabídnout nemocným s Alzheimerovou chorobou, lidem upoutaným na invalidní vozík, dětem s poruchou autistického spektra aj.

Osobní asistence je uživatelům poskytována bez časového omezení a rozsah služeb si zvolí uživatel sám dle aktuální potřeby a možností poskytovatele.

Osobní asistence rozšířila své aktivity o fakultativní činnost, a to o dopravu služebním automobilem. Asistent zaveze klienta na poštu, k lékaři, na nákup, ze školy či družiny, ale i na sportovní, kulturní či společenské akce.

U nás najdete klid, porozumění a pochopení. Jsme pro Vás pomocnou rukou, uchem a okem. Pomáháme Vám být doma.

Kontakt na službu 

Máte zájem o službu Osobní asistence Třebíč? Zde můžete vyplnit Žádost o poskytování služby

Kolik stojí naše služby osobní asistence?
Nahlédněte do Ceníku

Základní informace


Informace Vám podáme:                     

PO – PÁ        7:00 – 15:30 hod.
- v kanceláři osobní asistence na ul. Gen. Sochora 705 v Třebíči - Nových Dvorech 
- na telefonním čísle:  604 707 395,  775 613 621     

E-mail: osasistence@trebic.charita.cz

Náš tým