Osobní asistence Třebíč

Spolufinancováno Evropskou unií a Krajem Vysočina.


Služba je zapsaná v Registru poskytovatelů sociálních služeb pod číslem 5595277 
Odkaz na registr


Osobní asistence je terénní sociální služba, která Vám může být k dispozici doma i ve společnosti. Naše asistentky umožňují lidem, aby mohli žít ve svém přirozeném prostředí, obvyklým způsobem života a tak, jak si přejí a potřebují.

Služba Osobní asistence pomáhá dětem, dospělým a seniorům s chronickým onemocněním, s tělesným, mentálním, smyslovým či kombinovaným postižením. Podporu můžeme též nabídnout nemocným s Alzheimerovou chorobou, lidem upoutaným na invalidní vozík, dětem s poruchou autistického spektra aj.

Osobní asistence je uživatelům poskytována bez časového omezení a rozsah služeb si zvolí uživatel sám dle aktuální potřeby a možností poskytovatele.

Osobní asistence rozšířila své aktivity o fakultativní činnost, a to o dopravu služebním automobilem. Asistent zaveze klienta na poštu, k lékaři, na nákup, ze školy či družiny, ale i na sportovní, kulturní či společenské akce.

U nás najdete klid, porozumění a pochopení. Jsme pro Vás pomocnou rukou, uchem a okem. Pomáháme Vám být doma.

Kontakt na službu 

Máte zájem o službu Osobní asistence Třebíč? Zde můžete vyplnit Žádost o poskytování služby

Kolik stojí naše služby osobní asistence?
Nahlédněte do Ceníku

Základní informace


Informace Vám podá:   

vedoucí služby, koordinátorka služby, sociální pracovník, vedoucí asistentka
v pondělí až pátek v době od 7:00 – 15:30 hodin na adrese sociální služby,
nebo na níže uvedených kontaktech.

Adresa:                    Demlova 890 (vchod z ul. Nikodémova)
                                  674 01 Třebíč
IČO:                           44 99 02 60

Eva Mikulášová, koordinátorka Osobní asistence Třebíč
tel:                       604 707 395
e-mail:                 
osasistence@trebic.charita.cz;      eva.mikulasova@trebic.charita.cz

Bc. Marie Novotná, sociální pracovník Osobní asistence Třebíč
tel:                            731 436 162
e-mail:                     
osasistence@trebic.charita.cz marie.novotna@trebic.charita.cz

Kristýna Kazdová, vedoucí osobních asistentek 
tel:                            739 389 229
e-mail
:                     kristyna.kazdova@trebic.charita.cz 


Články, pozvánky, příběhy                   

Náš tým