Výstava v SALSE

 
až do konce února

kavárna SALSA na Karlově náměstí 

 

Volnočasový klub ARCHA

programy pro seniory

v Domech s pečovatelskou službou

v únoru 2019

 

 

KATALOG UMĚLECKÝCH DĚL

Koupí nebo darováním uměleckých děl podpoříte rodiny v těžké životní situaci

 

PRISON WINGS – dopisování s uvězněnými

projekt Oblastní charity Třebíč

 

"...byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou..." (J.K.)

 

Pokud máte na srdci pomoc osobám ve výkonu trestu a nechcete nebo nemůžete je osobně navštěvovat, PRISON WINGS je možná varianta pro Vás. 

Projekt probíhá díky vyškoleným dobrovolníkům, kteří si cca 1x měsíčně dopisují s uvězněnými osobami. Dobrovolníci jsou přísně anonymní a korespondence probíhá výhradně přes adresu Charity, což slouží (spolu s dalšími opatřeními) k jejich ochraně. Veškerý kontakt automaticky končí propuštěním vězně na svobodu.

 

Proč pomáhat uvězněným osobám?

Jsme si vědomi toho, že uvězněné osoby spáchaly trestný čin, mnohdy velmi závažný. Zároveň jsme si ale vědomi i toho, že mnohdy k trestnému chování druhotně vedly okolnosti, které vězeň nemohl úplně ovlivnit – špatná výchova, zažití týrání a šikany, nedostatek hmotného či emocionálního zázemí v době jeho dětství, nezažití normálních vztahů a přijetí, atd., které by mu umožnily vybudovat si zdravý vztah ke světu, ostatním lidem i sobě samému. A věříme tomu, že lidé se mohou změnit – už jsme to mnohokrát viděli :) 

Formou anonymní korespondence se snažíme vězně doprovázet, podporovat jejich dobré stránky a lidské hodnoty, pomoci jim podívat se na různé oblasti jejich života z nového úhlu pohledu (někteří se snáze svěří někomu, s kým se osobně neznají), pomoci jim hledat naději ke změně a novému začátku, nezabřednout do vězeňské mentality, udržovat kontakt se světem venku, motivovat je k práci na sobě a napravování vztahů s blízkými, dát jim zažít přijetí a podporu navzdory špatným věcem, které udělali. 

Podporujeme uvězněného člověka, ale jeho čin neobhajujeme.

Pro vězně nic nezařizujeme, nekontaktujeme na jeho žádost žádné další osoby.

 

Jak nám můžete pomoci?

Pokud chcete projekt podpořit finančně, číslo účtu Oblastní charity Třebíč je 1520431319/0800, do poznámky napište "Prison Wings". Peníze budou použity na školení dobrovolníků a materiály pro ně, obálky a známky, doprovodnou administrativu (tisk letáků apod.). 

Pokud se chcete stát dobrovolníkem – dopisovatelem, rádi píšete dopisy, jste komunikativní, tolerantní člověk, který si ale umí držet své hranice, ideálně věkem nad 30 let (ale není podmínkou) a můžete dlouhodobě obětovat 2 až 4 hodiny měsíčně dobré věci, napište e-mail na prison.wings@trebic.charita.cz a koordinátor si s Vámi domluví informativní schůzku. Vhodné i pro rodiče, kterým už děti vylétly z hnízda či pro seniory. 

Pokud jste "věřící", moc prosíme o modlitební podporu. Pro dobrovolníky-dopisovatele se můžete modlit například za moudrost, trpělivost, a aby se jim dařilo napsat ta správná potřebná slova (a cokoli dalšího uvidíte za dobré a potřebné); pro vězně můžete prosit například za otevřené srdce, za poznání pravdy o sobě i o druhých, za naději, že lze změnit svůj život a odvahu to udělat, za jejich vnitřní osvobození, za uzdravení jejich nitra a vztahů, za to, aby dokázali odpustit a bylo jim odpuštěno... Pokud se chcete stát dlouhodobějším modlitebním podporovatelem, napište nám na adresu prison.wings@trebic.charita.cz a budeme Vám posílat konkrétnější náměty.

Za jakoukoli pomoc velice děkujeme!

Odpovědná osoba: Mgr. Jaroslav František Žák, email: jaroslav.zak@trebic.charita.cz, tel: 608808025