ZÁKLADNÍ INFORMACE 

POSLÁNÍ

Raná péče Třebíč nabízí podporu rodinám dětí raného věku s postižením či ohrožením vývoje na území Kraje Vysočina.

CÍLOVÁ SKUPINA:

Rodiny s dětmi s kombinovaným, mentálním postižením, tělesným postižením, s poruchami autistického spektra, s dětmi s ohrožením vývoje od 0 -7 let věku.

CÍLE RANÉ PÉČE

 1. Rodina, která se orientuje ve své životní situaci a dokáže si říct, co potřebuje.
 2. Rodina, která umí nacházet své zdroje.

ZÁSADY

 1. Mlčenlivost
 2. Respekt
 3. Partnerství

POSKYTOVANÉ SLUŽBY

 • Terénní služby - konzultační návštěvy v rodině dítěte
 • Podpora a poradenství v prvních letech života dítěte s postižením, ohrožením ve vývoji
 • Podpora rodiny, naslouchání, provázení
 • Podpora při jednání s úřady, oborníky, zprostředkování kontaktů
 • Možnost zapůjčení a konzultace při výběru stimulačních, rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
 • Doporučení a zapůjčení odborné literatury, videa, CD
 • Pomoc při hledání vhodných předškolních a školních institucí
 • Pomoc při integraci, zprostředkování osobní asistence
 • Odpolední setkávání rodin KLUBÍK
 • Odborné přednášky
 • Víkendový kurz pro rodiny s dětmi

ČINNOSTI:

 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
 • Sociálně terapeutické činnosti
 • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí

Základní služby rané péče jsou rodinám poskytovány ZDARMA.
Víkendový kurz pro rodiny s dětmi je pořádán s finanční spoluúčastí uživatele služby.