Odkaz ze závěti

Proč myslet v závěti na Charitu:

Váš dar vyjádřený odkazem v poslední vůli je pro nás mravní závazek pokračovat v práci, kterou děláme. Svým darem totiž vyjadřujete naprostou důvěru a souznění s naším posláním. Tento vztah je pro nás tak důležitý, že uděláme vše pro to, aby nebyl narušen.

Sepsáním poslední vůle máte příležitost sami určit, jak bude naloženo s vaším majetkem. Kromě toho, že každému z rodiny darujete přesně to, co chcete, máte možnost pak pomoci i dobré věci.

Darováním odkazem v poslední vůli můžete podpořit naši Charitu. Tento způsob daru není jen pro velmi majetné lidi. Každý dar má velký význam a organizaci, které důvěřujete a jejíž činnost je blízká vašemu srdci, lze odkázat i menší finanční částku. Sepsání závěti zatím v Česku není zvykem. Často se proto stává, že lidé, kteří nemají dědice ani sepsanou závěť, ponechávají celý svůj majetek státu. V roce 2016 takto připadlo státu bezmála 260 milionů korun.

Kontaktujte nás

Rádi poskytneme rady, postup, případně sami náležitosti vyřídíme, pokud chcete darovat tímto způsobem.

Ing. Rostislav Lavička

Tel.: 733 620 727
E-mail: rostilav.lavicka@trebic.charita.cz
zástupce ředitele, hlavní ekonom, vedoucí Střediska sv. Matouše