Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Barbora Boháčová

vedoucí úseku zdravotních a hospicových služeb
Tel: 777 755 435     X8El5b54XhukT~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Bc. Pavla Caudrová

koordinátor Tříkrálové sbírky
Tel: 739 389 215     adFjGKja%gBFO1.7~bGkO1p

Mgr. Tomáš Barák

vedoucí Střediska sv. Benedikta, tj. služeb Domovinka, Stacionář Úsměv, Paprsek naděje, TaxiS
Tel: 776 252 615     ahzk9W67~8xjGKjj09vmO1.7~bGkO1p

Petra Petrášová

ekonomka Oblastní charity Hodonín - zástupce ředitele
Tel: 534 001 250, 737 234 080     _.GBRWf_aknC5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ

Alena Hawerlandová

vrchní sestra Charitní ošetřovatelské služby
Tel: 567 563 675, 736 523 637     WerxRW.7d.EvR.8gc8m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p

Jaroslava Šalomounová

asistentka ředitele
Tel: 731 402 783     ggBt3~4WHsAy0_e4YanBZd54Ys

Simona Císařová

PR specialista, vztahy s médii
Tel: 731 632 705     %bzy4Z294lnB5f56LToB4~2938Es-Z29g

Lucie Březková

koordinátorka pobočky Radostín nad Oslavou, instruktorka
Tel: 730 193 505     6hCBVd~fW5Io2_9rVX~JUZh4YanBZd54Ys

Mgr. Marie Pořízová

vedoucí Střediska sv. Dona Bosca
Tel: 736 529 299     88EsVWfg~bMy.Z4WHmEoS774YanBZd54Ys

Mgr. Jana McComb

projektový manažer
Tel: 736 523 674     _kBtV9jqVX~r52ef4gkmYZhaa8kmb

Bc. Zdislava Součková

zástupce ředitele pro služby sociální péče, vedoucí CHPS Kamenice
Tel: 736 523 654     g_vC2Zl7TlBET9enW7c-07.dWonhT65j4mnhTj

Oddělení A - hospic, 1. patro

Tel: 547 232 223, 731 124 473    

Bc. Jaroslava Valová, DiS.

vedoucí Charitní pečovatelské služby Znojmo
Tel: 731 402 781     YaCCQOQr9hww5W7%WkvDRW7r

Dana Popelářová

účetní OCH Brno
Tel: 545 210 672, 734 435 444     Z8AkO%eh0enB5f56LToB4~2938Es-Z29g

Lenka Pospíšilová

Péče o lidské zdroje
Tel: 739 259 764     7.AuRWfg%ivCZ-enW7c-SbdgT-uk87j7T-M

Milada Čaháková

zástupkyně vrchní sestry, zdravotní sestra
Tel: 776 714 780     8bykUZ29Wanu5f56LTMnRb2938Es-Z29g