INFORMACE PRO ZÁJEMCE O PRAXI/STÁŽ

Středisko sv. Dona Bosca umožňuje výkon praxe:

  • studentům vyšších odborných škol a vysokých škol se zaměřením na sociální práci, pedagogiku, speciální pedagogiku, sociální pedagogiku, v odůvodněných případech i jinak odborně zaměřeným studijním programům (např. v oblasti řízení sociální práce, atd.),
  • účastníkům rekvalifikačního kurzu pro pracovníky v sociálních službách.

Odbornou praxi je možno realizovat v zařízení

  • BARÁK nízkoprahový klub
  • AMBRELA Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
  • KLUBÍČKO TŘEBÍČ Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

Zájemce o praxi však nesmí být mladší 21 let. 
Zařízení PRIMÁRNÍ PREVENCE studentům výkon praxe neumožňuje.

Středisko sv. Dona Bosca umožňuje odborné stáže:

  • pracovníkům obdobných služeb v rámci Diecézní charity Brno, jejíž podmínky dále upravuje Směrnice č. 25: Vzdělávání pracovníků, 
  • odborníkům z návazných služeb,
  • specifický druh stáže povinně absolvují i vybraní uchazeči v rámci výběrového řízení.

Stáž je od 1. 1. 2015 zpoplatněna na 1.000 Kč/8 hodin (cena je shodná pro jednotlivce i skupinu max. 4 stážistů).

Odbornou stáž lze absolvovat v jakémkoli zařízení, které spadá pod Středisko sv. Dona Bosca (v rámci výběrového řízení bezplatně).

Kontakty