Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy

OPZ_KV

 

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a Kraje Vysočina. 

Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy Třebíč poskytuje:

  • ubytování,
  • podmínky pro zajištění stravy a základní hygieny,
  • základní sociální poradenství,
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí.
  • Pomáhá vytvářet podmínky pro rozvoj dětí.

Co dělat, máte-li zájem o službu Azylového domu?

V případě zájmu o službu musí zájemce sepsat písemnou žádost o ubytování.
Předpokladem podepsání Smlouvy s klientem je také doložení aktuálního vyjádření praktického lékaře.

ÚHRADA ZA SLUŽBY:

  • Samotná žena 120, - Kč/den
  • Rodič 100,- Kč/den
  • Dítě 50,- Kč/den

Kontaktní pracovník pro jednání se zájemcem o službu/klientem:

sociální pracovnice - tel. 776 048 198 - pro příjem žádostí od 8 - 14 hod. 

  • Bc. Alena Jeřábková
  • Magdalena Nováková, DiS., zástupkyně koordinátorky Azyl. domu v době její dlouhodobé nepřítomnosti

Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy Třebíč
Vltavínská 1402
674 01 Třebíč

Koordinátorka Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy:  

Lucie Rymešová, DiS.
M: +420 776 048 198
dmt@trebic.charita.cz 

Magdalena Nováková, DiS., zástupkyně koordinátorky Azyl. domu v době její dlouhodobé nepřítomnosti
M: 776 048 198
dmt@trebic.charita.cz

Více informací 

Kontakty na službu

logo