Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy

Spolufinancováno Evropskou unií a Krajem Vysočina


Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy Třebíč poskytuje:

 • ubytování,
 • podmínky pro zajištění stravy a základní hygieny,
 • základní sociální poradenství,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů, při obstarávání osobních záležitostí.
 • Pomáhá vytvářet podmínky pro rozvoj dětí.

Co dělat, máte-li zájem o službu Azylového domu?

V případě zájmu o službu musí zájemce sepsat písemnou žádost o ubytování.
Předpokladem podepsání Smlouvy s klientem je také doložení aktuálního vyjádření praktického lékaře.

ÚHRADA ZA SLUŽBY od 1. 6. 2022:

 • Samotná žena / rodič (čekající na dítě) 130 Kč/den
 • Rodič 110 Kč/den
 • Dítě 60 Kč/den

Kontaktní pracovník pro jednání se zájemcem o službu/klientem:

sociální pracovnice - tel. 776 048 198 - pro příjem žádostí od 8 - 14 hod. 

 • Bc. Alena Jeřábková
 • Mgr. Andrea Dvořáková
 • Bc. Marta Mašková, DiS.

Azylový dům pro rodiče s dětmi a ženy Třebíč
Vltavínská 1402
674 01 Třebíč

Koordinátorka Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy:  

Magdalena Nováková, DiS., koordinátorka služby
M: 608 946 179
adrz@trebic.charita.cz

Více informací 

Kontakty na službu

logo

Články, pozvánky