Sousedská pomoc


Dobrovolnické centrum Oblastní charity Třebíč nabízí v našem městě tento program již několik let.

Jedná se o drobnou pomoc zejména starším nebo osamělým lidem, nemocným i jejich rodinám, příp. také o pomoc mladým rodinám s malými dětmi v domácnosti, s nakupováním, o doprovod k lékaři, na úřad, na procházku, na mši svatou, o předčítání nebo popovídání, ohlídání nemocného, pomoc s vyplněním různých formulářů apod.

Našimi dobrovolníky se stávají lidé, kterým je vlastní lidská solidarita, kteří rádi pomáhají potřebným lidem, kteří přijímají jako cennou a jedinou odměnu vděčnost a radost bližních, kterým pomohli a hřejivý pocit ve vlastním srdci.

ZVEME VÁS – ZAPOJTE SE !

HLEDÁME SPOLUOBČANY, KTEŘÍ BY RÁDI POTĚŠILI STARŠÍ A NEMOCNÉ LIDI, PROJEVILI ZÁJEM O NĚ, POSKYTLI DROBNOU POMOC. 

VYZÝVÁME I STARŠÍ A OSAMOCENÉ SPOLUOBČANY, KTEŘÍ POTŘEBUJÍ OBČAS DROBNOU POMOC V DOMÁCNOSTI, S NAKUPOVÁNÍM NEBO SI JEN POPOVÍDAT, ABY POŽÁDALI O SOUSEDSKOU POMOC DOBROVOLNÍKŮ.

Prosíme, přihlaste se v Dobrovolnickém centru, L. Pokorného 15 v Třebíči,

mobil: 736 529 299

e-mail: ZhoB5fed9bpsQOQl~.osTW7%WkvDRW7r            


Farní charity

Zprostředkování sousedské pomoci můžeme uskutečňovat jen v součinnosti s partnery v obcích. Seznamujeme proto s touto iniciativou starosty obcí, kněze, naše dobrovolníky, kteří pomáhají s Tříkrálovou sbírkou a dále různými způsoby /dotazníky, setkání s občany apod./ co největší množství občanů.

Zvláštní postavení mezi našimi spolupracovníky v obcích mají farní charity. Udržujeme s nimi kontakt, informujeme je o dění v Oblastní charitě Třebíč, připravujeme pro ně vzdělávací akce. Jejich členové jsou nám velmi blízcí díky charitní sounáležitosti a duchovní spřízněnosti.

Přehled farních charit 

BENETICE

BUDIŠOV

BŘEZNÍK

HERALTICE

JAROMĚŘICE NAD ROKYTNOU

JEMNICE

KNĚŽICE

LIPNÍK

MOHELNO

MORAVSKÉ BUDĚJOVICE

MYSLIBOŘICE                              

NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU

OPATOV

PYŠEL

RADKOVICE u Hrotovic

ROKYTNICE NAD ROKYTNOU

ROUCHOVANY

RUDÍKOV

ŠEBKOVICE

TRNAVA

VLADISLAV

VLČATÍN

VÝČAPY