Dobrovolnické centrum a sousedská pomoc

Zajímáte se o dobrovolnictví?  Víte, kdo je to „dobrovolník"?

Dovolujeme si Vám představit DOBROVOLNICKÉ CENTRUM Oblastní charity Třebíč - místo, v němž se sbíhají cesty lidí, kteří se dostali do těžké situace a těch, kteří jim chtějí pomáhat nezištně, bez nároku na odměnu, prostě z lidské solidarity. Tedy dobrovolníků.
Dobrovolník svobodně dává část svého času, energie a schopností k vykonávání určité činnosti ve prospěch druhých. Za tuto činnost nedostává finanční odměnu, ale získává dobrý pocit z pomoci ostatním.

Dobrovolnické centrum podporuje myšlenku dobrovolnictví, přijímá dobrovolníky, systematicky s nimi pracuje, koordinuje jejich činnost ve střediscích Oblastní charity Třebíč, ve spolupracujících organizacích. Naši dobrovolníci pravidelně přiloží ruku k dílu při charitativních sbírkách i v našem týmu krizové pomoci při výjezdech do oblastí postižených živelnými pohromami. 

V rámci Dobrovolnického centra uskutečňujeme také sousedskou pomoc. Rozvojem dobrovolné sousedské pomoci se podílíme na zabezpečení dostupnosti sociálních služeb v obcích celého okresu Třebíč, propojujeme profesionální sociální služby s dobrovolnou pomocí, podporujeme sociální soudržnost a solidaritu občanů.

Velmi si našich dobrovolníků vážíme, jsme s nimi v kontaktu, připravujeme pro ně vzdělávací programy.

Naše Dobrovolnické centrum vzniklo v roce 2002. Každoročně jeho prostřednictvím pomáhá potřebným lidem kolem 1000 dobrovolníků.


Vážení přátelé, čtenáři, spoluobčané z Třebíče a okolí!

I Vy se můžete stát dobrovolníky!

Zveme Vás k zapojení se do dobrovolnické činnosti, k věnování části volného času a laskavého zájmu lidem, kteří potřebují pomoc.

Kde se můžete zapojit?

Nabízíme možnost činnosti v různých zařízeních podle Vašeho zájmu:  

 • v jednotlivých zařízeních Oblastní charity Třebíč
 • v rámci sousedské pomoci v obcích okresu i ve městě Třebíč
 • v domovech pro seniory
 • v Nemocnici Třebíč
 • při organizaci veřejných sbírek (Tříkrálová sbírka, Koláč pro hospic)
 • při krizových situacích a nenadálých událostech
 • přijmout účast v projektu PRISON WINGS - dopisování s vězni
 • pletení dek

Dobrovolnictví přináší radost nejen potřebným, ale i dobrovolníkům. Je to nezištná  - křesťanská pomoc bližním.

Přijďte, staňte se dobrovolníkem.  


Kontakt na nás:  

 • Dobrovolnické centrum Oblastní charity Třebíč, L. Pokorného 15, 674 01 Třebíč
 • mob.:  775 179 314
 • e-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz
 • Vyplňte dotazník                                                                

Provozní doba:     domluvte se, prosíme, předem telefonicky


Další informace

Pozvánky, články

Podporují nás