Více informací

OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE

 • je předepisována praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem při hospitalizaci
 • je hrazena z veřejného zdravotního pojištění
 • je zajišťována kvalifikovanými zdravotními sestrami

CÍLOVÁ SKUPINA (kdo jsou naši klienti)

 • senioři, chronicky a dlouhodobě nemocní
 • onkologicky nemocní
 • lidé léčící se po akutních onemocněních

CÍLEM SLUŽBY JE

      • zajištění zdravotních ošetřovatelských výkonů dle ordinace lékaře v domácnosti pacienta
      • uzdravení nebo zlepšení zdravotního stavu pacienta,prevence vzniku komplikací 
      • udržení hybnosti a soběstačnosti 
      • edukace pacienta a rodiny, psychická podpora
      • pomoc při zajištění klidného a důstojného umírání

POSKYTOVANÉ ZDRAVOTNÍ VÝKONY

      • odběry krve a jiného biologického materiálu
      • převazy a ošetření chronických či akutních (pooperačních) ran
      • péče o stomie včetně péče o PEG
      • aplikace injekcí a inzulínů
      • aplikace parenterální terapie (podání infuzí včetně aplikace do portů a ošetření portů)
      • katetrizace močového měchýře (cévkování žen i mužů), péče o permanentní močové katetry
      • měření a kontrola fyziologických funkcí
      • měření a kontrola saturace O2
      • ošetřovatelská rehabilitace po operacích, úrazech, mozkových příhodách apod.
      • péče o pacienta v terminálním stavu (péče o umírajícího)
      • další ošetřovatelské výkony dle kompetence sester a ordinace ošetřujícího lékaře

ZÁSADY PŘI POSKYTOVÁNÍ NAŠICH SLUŽEB

 • profesionalita pracovníků
 • individuální přístup ke klientovi

Zdravotní sestry v terénu provádí návštěvy u pacientů 24 hodin denně, 7 dní v týdnu - na základě ordinace lékaře


Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek   tel.: 731 638 212

Domácí zdravotní služba Třebíč (do 31. 12. 2020 název Charitní ošetřovatelská služba Třebíč) poskytuje poradenství a půjčování kompenzačních pomůcek (invalidní vozíky, toaletní křesla, chodítka, polohovací lůžka a jiné).