K-centrum Noe

Služba je registrována u MPSV pod č. 7736193
Odkaz na registr

Provozní doba

Ambulantní forma:                   

PO 12 – 17 hod.
ÚT 12 – 17 hod.
ST 12 – 17 hod.
ČT 12 – 17 hod.
PÁ   8 – 12 hod.

  Terénní forma:

  PO 12 – 17 hod.
  ÚT  12 – 17 hod.
  ST  12 – 17 hod.
  ČT  12 – 20 hod.
  PÁ    8 – 17 hod.

 

Kde nás najdete: 

K-centrum Noe
Hybešova 10
674 01 Třebíč

Kontakty na službu

POSLÁNÍ

Posláním K-centra Noe v Třebíči je omezit sociální a zdravotní dopad rizikového užívání drog u osob užívajících drogy, jejich partnerů a rodin i další veřejnosti na okrese Třebíč, formou profesionálních služeb vycházejících z individuálních potřeb uživatelů služeb a přitom zachovávajících základní lidská práva a lidskou důstojnost.

ZÁSADY POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

 • Dostupnost (bezprostřední kontakt, který není založen na principu objednávání)
 • Bezplatnost 
 • Anonymita (nevztahuje se na zákonem dané výjimky)
 • Respekt a podpora základních práv klienta K-centra Noe, jeho svobody, důstojnosti, sebevědomí, autonomie a duševního zdraví
 • Individuální přístup ke klientovi K-centra Noe
 • Program vychází z individuálních potřeb klienta K-centra Noe
 • Dobrovolnost a vlastní iniciativa klienta ke změně

CÍLE SLUŽBY

 • snižování poptávky po drogách
 • aktivně vyhledávat drogou ohrožené lidi v jejich vlastním prostředí
 • vytvořit vzájemnou důvěru mezi klientem a pracovníkem a odstraňovat překážky, které uživatelům drog brání vyhledat odbornou pomoc při řešení sociálních a zdravotních problémů
 • minimalizace zdravotních a sociálních rizik (harm reduction)
 • změna vztahově postojových a seberegulačních vlastností osobností klientů a tím změna postoje k užívání drog
 • iniciovat pozitivní změny směřující k abstinenci
 • poskytovat referenci na další navazující péči

CÍLOVÁ SKUPINA

Primární cílová skupina

 • mládež ohrožená drogami
 • experimentátoři
 • mladiství uživatelé drog
 • uživatelé drog na taneční scéně
 • rekreační uživatelé drog
 • problémoví a rizikoví uživatelé drog
 • uživatelé v sociálním a zdravotním propadu
 • uživatelé drog existující mimo síť služeb
 • závislé ženy, které jsou předmětem jakékoliv diskriminace
 • abstinující uživatelé drog, kteří se začleňují do běžného občanského života

Sekundární cílová skupina

 • neuživatelé drog (rodina a partneři uživatelů, odborná i laická veřejnost)

KAPACITY SLUŽBY

Kontaktní centrum – 20 osob denně                     Terénní program – 20 osob denně

ÚHRADA ZA SLUŽBY

Služby poskytujeme zdarma a anonymně

ZÁKLADNÍ ČINNOSTI

a)    Sociálně terapeutické činnosti:

 • socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
 • poskytování informací o rizicích spojených se současným způsobem života a jejich snižování prostřednictvím metod založených na přístupu minimalizace škod

b)    Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:  

 • pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
 • pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob

c)    Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 • zajištění podmínek pro běžné úkony osobní hygieny,
 • zajištění podmínek pro celkovou hygienu těla

ZÁKLADNÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY 

 • Výměnný a jiný harm reduction program (výměna injekčního materiálnu, informace o bezpečném sexu, bezpečném užívání drog,o  viru HIV a onemocnění AIDS, hepatitidách, zdravotní informace a ošetření, vitaminový program)
 • Testování infekčních nemocí (HIV, HCV, HBV, Syfilis)
 • Individuální poradenství
 • Individuální poradenství pro rodiče a osoby blízké klientům
 • Psychoterapie individuální, párová, skupinová
 • Telefonické, písemné a internetové poradenství
 • Sociální práce
 • Asistenční služba
 • Informační servis ( zdravotně a sociálně-právní oblast, zprostředkování léčby)
 • Kontaktní práce
 • Krizová intervence
 • Krizová intervence po telefonu a internetu
 • Orientační test z moči ( těhotenský, na přítomnost drog)
 • Pracovní terapie
 • Základní zdravotní ošetření
 • Potravinový servis
 • Hygienický servis – sprcha, pračka

OSTATNÍ AKTIVITY

Odborné konzultace, exkurze a přednášky pro veřejnost, dobrovolníky, studenty, žáky středních škol.
Objednávky besed a exkurzí: mob. 733 741 188

DŮVODY ODMÍTNUTÍ SLUŽBY

 • zájemce o sociální službu nespadá do cílové skupiny K-centra (neposkytujeme službu, o kterou osoba žádá)
 • zařízení nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • v posledních šesti měsících došlo k vypovězení smlouvy o poskytnutí služby z důvodu porušování povinností vyplývajících ze smlouvy

DRUHÁ ŠANCE

PODPORUJÍ NÁS