DRUHÁ ŠANCE

Na místě zahrady za K-centrem Noe bylo v roce 2009 postaveno Středisko pracovní rehabilitace „Druhá šance“. Jedná se o víceúčelovou a částečně prosklenou halu o půdorysu 6,9 x 12,3 m. Projekt byl finančně podpořen  z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod (v oblasti podpory 3.2 Rozvoj regionálních středisek).

Projekt navazuje svou činností na aktivity K-centra Noe. Jedná se o nabídku pracovních aktivit pro uživatele drog, která napomáhá k vytváření pracovních návyků u dříve nepracujících mladistvých klientů, udržování, případně obnově pracovních návyků u klientů dlouhodobě nezaměstnaných nebo v zaměstnání selhávajících, snížení majetkové trestné činnosti páchané z důvodu existenční nouze, snížení vandalismu, osvojení si základních principů kooperace, týmové práce a osobní odpovědnosti a v neposlední řadě i k posilování pocitu vlastní hodnoty u klientů prostřednictvím vykonané práce.

Smyslem tohoto projektu je navracet uživatele drog do běžného produktivního života, vracet lidem jejich samostatnost, autonomii a odpovědný přístup k životu. Projekt nabízí motivovaným uživatelům drog smysluplnou, legální a placenou pracovní aktivitu. Nejedná se o vytváření umělého pracovního prostředí, přístup ke klientům je nastaven motivačně tak, aby  postupně dokázali úspěšně přecházet na běžný trh práce.

Víceúčelová hala je projektována variabilně, aby bylo možné pracovní aktivity podle potřeb měnit. Objekt je rozdělen na dvě části – v první části jsou prováděny ruční práce s ovčí vlnou a „živým materiálem“ a v druhé části je práce se dřevem a papírem.

V současné době se klienti aktivně zapojují do pracovní rehabilitace, čerpají za svou práci materiální odměny. Díky tomuto systému se snažíme snižovat zaopatřovací kriminalitu klientů. Klienti zde smysluplně zaplňují svůj volný čas a učí se novým dovednostem. V době předvánočních trhů a jarmarků vyrábí klienti vánoční ozdoby a účastníme se různých trhů po celém okrese i se zapojením klientů do prodeje.