Podporují nás

 

Z finanční podpory z "Fondu Vysočiny" je podpořen a realizován projekt „E-Bezpečně“ V rámci tohoto projektu  se konají programy na základních školách, které jsou zaměřeny na prevenci kyberkriminality, zejména na prevenci kyberšikany, kybergroomingu, zneužití osobních údajů, apod. Do projektu jsou zapojeni nejenom žáci, ale i jejich rodiče a učitelé.

                                                   

                                                 

 

                                                    

 

         

 

 

Děkujeme za vaši podporu!