Pozvánky, články

Týden rané péče: 2.–8. 11. 2020
2. listopadu 2020 Články

Týden rané péče: 2.–8. 11. 2020

Raná péče v České republice letos slaví 30 let. "30 let lepších startů do života", tak zní slogan její osvětové kampaně Týden rané péče, jejíž 13. ročník od 2. do 8. listopadu 2020, tedy právě teď, probíhá. Jeho cílem je ukázat veřejnosti, jak velký význam tato odborná sociální služba má, upozornit na potřeby rodin, do nichž se narodilo dítě s těžkým zdravotním onemocněním či postižením a jak jim raná péče pomáhá při startu do života.

V neděli Vás zveme na setkání na YouTube
16. září 2020 Články

V neděli Vás zveme na setkání na YouTube

Připravili jsme Vám krátký videospot jako malou náhradu za zrušený Den Charity a Odpoledne pro rodiny. Kéž Vás tento pozdrav od nás potěší.
Děkujeme Farní kavárně a p. Pavlu Opatřilovi, že nám k natáčení poskytli své prostory, a rovněž vystupujícím mladým hudebním talentům i realizátorům natáčení za jejich ochotu a čas.

Mimořádná služba nákupů seniorům skončila, provoz charitních zařízení se obnovuje
21. května 2020 Články

Mimořádná služba nákupů seniorům skončila, provoz charitních zařízení se obnovuje

V období pandemie koronaviru se i díky podpoře Výboru dobré vůle Olgy Havlové zapojili pracovníci Stacionáře Úsměv Třebíč do pomoci s nákupy pro seniory a další potřebné spoluobčany, aby odlehčili pečovatelské službě Oblastní charity Třebíč. S nákupy pomáhali i pracovníci služeb TaxiS, AL PASO, Rané péče a Paprsku naděje. „Pro všechny z nás to byla nová zkušenost, do které jsme se pustili s vervou a nadšením, ale také s počátečními obavami,“ říká koordinátorka nákupů Jana Mušková...

Oblastní charita Třebíč je stále na příjmu
27. dubna 2020 Články

Oblastní charita Třebíč je stále na příjmu

Situace se sice začíná pomalu uvolňovat, ale obezřetnost je stále namístě. Většina charitních služeb, kromě terénních a ubytovacích, je i nadále se svými klienty převážně v on line spojení, jejich pracovníci mají pořád co dělat, protože komunikace všemi možnými dostupnými prostředky (telefony, e-maily, skype, FB) se čile rozproudila a má vzrůstající tendenci.

Děkujeme za zapůjčení aut!
27. dubna 2020 Články

Děkujeme za zapůjčení aut!

Naše velké poděkování patří majiteli společnosti AUTO DOBROVOLNÝ V.M. s.r.o. panu Dobrovolnému. Zdarma nám nabídl jako pomoc Třebíčské oblastní Charitě pronájem dvou vozů Škoda SKALA. Vozy můžeme využívat po dobu tří týdnů zdarma. 

Co všechno právě řeší Oblastní charita Třebíč?
9. dubna 2020 Články

Co všechno právě řeší Oblastní charita Třebíč?

Oblastní charita Třebíč poskytující v našem okrese sociální, zdravotní a další služby se snaží i v současné situaci být svým klientům stále nablízku, jak to jen jde. Řada z nich upravila režim poskytování služby a přešla k bezkontaktní on-line komunikaci a vede s klienty telefonní, e-mailové či FB konzultace. Terénní služby však jedou ve vysokém nasazení stále naplno.

NABÍZÍME VÁM POMOC PO TELEFONU
4. dubna 2020 Články

NABÍZÍME VÁM POMOC PO TELEFONU

Oblastní charita Třebíč přichází v těchto dnech s další formou podpory lidem, na které těžce dopadá současný nouzový stav a vyvolává v nich různé obavy a nejistoty.

Oblastní charita Třebíč pomáhá – aktuální informace 27. 3. 2020
27. března 2020 Články

Oblastní charita Třebíč pomáhá – aktuální informace 27. 3. 2020

Oblastní charita Třebíč nepřestává pracovat. Poskytuje veškeré služby, které umožňuje vládní nařízení. Také se zapojuje do pomoci lidem, kteří pomoc nejvíce potřebují v souvislosti s omezeními v době ohrožení nákazou COVID-19.

Na Den otevřených dveří rané péče zavítal i starosta
4. března 2020 Články

Na Den otevřených dveří rané péče zavítal i starosta

V úterý 3. 3. 2020 se mohla veřejnost přijít seznámit s prostory, pomůckami, přístroji a způsoby práce služby Rané péče Třebíč. Potěšil nás i pan starosta Pavel Pacal, který se také přišel podívat. 

Raná péče Třebíč slaví 15 let
21. února 2020 Články

Raná péče Třebíč slaví 15 let

Rádi bychom Vás pozvali na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který se koná v prostorách rané péče na Vltavínské 1402 v Třebíči v úterý 3. 3. 2020 od 8-16 hodin!