Stacionář Úsměv Třebíč

O NÁS                                             

 000445_04_005973                 

Název: Stacionář Úsměv Třebíč (SÚT)
Druh služby :      Denní stacionář
Zřizovatel :     Diecézní charita Brno – Oblastní charita Třebíč
Místo poskytované služby : Gen. Sochora 705/1, Třebíč 674 01
Provozní doba :    

pracovní dny od 6.00 do 15.00

UPOZORNĚNÍ: 

Od 22. 12. 2022 do 1. 1. 2023 je stacionář UZAVŘEN.

Kapacita :     28 uživatelů za den
Počet uživatelů :  k 1. 1. 2022 využívá našich služeb 61 uživatelů
 

Historie 

Stacionář Úsměv Třebíč byl založen 6. 9. 1999 ve spolupráci se SPMP v prostorách bývalé školky v Třebíči na Okružní ulici.

S přibývajícím počtem klientů se prostory stacionáře staly nevyhovujícími. Momentálně sídlíme v budově bývalé mateřské školy na ulici Gen. Sochora. Budova je nyní ve vlastnictví Oblastní charity Třebíč.

Kde najdete náš stacionář

Stacionář je umístěn v budově bývalé mateřské školy. Budova se nachází v okrajové části města Třebíč, v blízkosti jsou zastávka MHD, obchodní centrum, pošta a poliklinika. Stacionář se nachází v části přízemí a v celém patře zmíněné budovy. V přízemí se nachází tělocvična, dřevodílna, šatny pro uživatele a WC. V patře budovy se nachází jídelna na kterou volně navazuje společenská místnost, kuchyň, Výtvarná a Keramická dílna, místnost pro Individuální terapii a místnost pro relaxaci, Smaltová dílna, denní místnost pro zaměstnance a kancelář vedoucího, sociální zázemí pro uživatele a pro personál.

Všechny prostory stacionáře jsou bezbariérové. Vstup do budovy je řešen mobilními nájezdovými lyžinami a vstup do patra je řešen vertikální zdvižnou  plošinou.

V areálu stacionáře jsou vybudována parkovací místa pro vozidla uživatelů a zařízení. Veškeré přístupové cesty v areálu jsou nově zrekonstruovány tak, že umožňují volný pohyb i lidem s pohybovými obtížemi i lidem na vozíku.

Ve stacionáři jsou vytvořeny podmínky pro poskytování pomoci při hygieně, použití WC a další tak, aby bylo chráněno soukromí uživatele a jeho důstojnost. 


NÁŠ TÝM

Mgr. Tomáš Barák, DiS., vedoucí střediska sv. Benedikta (tj. služeb Domovinka, Stacionář Úsměv, Paprsek naděje, TaxiS) 
mobil: 776 252 615  e-mail: ahzk9W67~8xjGKjj09vmO1.7~bGkO1p
                                   
Mgr. Jana Mušková, koordinátorka projektu Stacionář Úsměv Třebíč
mobil 734 369 976   e-mail: usmev@trebic.charita.cz

Sociální pracovníci:

Bc. Lenka Kertészová - Smrčková, DiS., koordinátor odborné praxe, provozu, webcarol
lenka.kerteszova@trebic.charita.cz

Mgr. Lucie Bublanová, koordinátor individuálního plánování, webcarol, pracovník individuální terapie
lucie.bublanova@trebic.charita.cz

Pracovníci v sociálních službách:

Bc. Pavlína Nováčková        - INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE
Jaroslav Kršek                     - DŘEVODÍLNA
Lenka Kracíková                  - SMALTOVÁ DÍLNA
Vladislava Mašková             - KERAMICKÁ DÍLNA
Jana Mrhová                        - INDIVIDUÁLNÍ TERAPIE
Hana Fialová                        - VÝTVARNÁ DÍLNA
Eva Halámková                    - CVIČNÉ VAŘENÍ
Josef Ondráček                    - ŘEMESLNÁ DÍLNA

Úklid a údržba:
Katka Fišerová, Pavel Kacetl, Miloš Saturka

Fakultativní svozová služba: 
Petr Bíba, Josef Ondráček, Jaroslav Kršek, Bc. Pavlína Nováčková, Bc. Lenka Kertészová, DiS. 


Další informace

Kontakty na službu             Tel. 568 851 088

Podporují nás