I v červnu pokračovala pravidelná pomoc ukrajinským lidem, problémy a potřeby jsou rozmanité, jejich
25. července 2022 Články

I v červnu pokračovala pravidelná pomoc ukrajinským lidem, problémy a potřeby jsou rozmanité, jejich

Od počátku války na Ukrajině Oblastní charita Třebíč poskytuje poradenství, humanitární pomoc, tlumočení a asistenci uprchlíkům. Usilujeme o individuální přístup, aktivizaci a začleňování těch, kteří se na nás obracejí. Poskytovaná pomoc se v čase vyvíjí, na následujících řádcích seznamujeme s pomocí poskytovanou během června.

Od počátku války na Ukrajině Oblastní charita Třebíč poskytuje poradenství, humanitární pomoc, tlumočení a asistenci uprchlíkům. Usilujeme o individuální přístup, aktivizaci a začleňování těch, kteří se na nás obracejí. Poskytovaná pomoc se v čase vyvíjí, na následujících řádcích seznamujeme s pomocí poskytovanou během června.

Materiální pomoc v podobě potravin, základních hygienických potřeb, ošacení aj. byla poskytnuta asi 140 lidem, vč. dětí.

Denně se na humanitární pracovnici a koordinátorku pomoci ukrajinským lidem v Oblastní charitě Třebíč Pavlínu Kovářovou telefonicky nebo e-mailem obracelo o pomoc 6–8 lidí. Nejčastěji se konzultace a podpora týká zdraví, ubytování či přestěhování, vybavení domácnosti, zaměstnání, umístění dětí na letní tábory, do MŠ či možností středoškolského a vysokoškolského studia v ČR ad.

Většina komunikovaných záležitostí si následně vyžaduje další vyřizování, péči a čas – např. domluvu návštěv lékařů, doprovod k nim a tlumočení při vyšetřeních, osobní, telefonickou či elektronickou komunikaci s představiteli mateřských, základních, středních, příp. i vysokých škol, úřadů, obcí, církve…, vyhledávání informací na internetu, pročítání inzerátů, účast (většinou i s tlumočením) na schůzích, schůzkách, setkáních…, návštěvy v ubytovacích zařízeních i domech soukromých ubytovatelů, zjištění situace a řešení nastalých problémů na místě.Ilustr. obr.

K ojedinělým žádostem o pomoc patřila např. pomoc s mezinárodním odesíláním balíků prostřednictvím přepravních společností a objevily se i specifické požadavky – vyhledat vrakoviště k sehnání náhradních autodílů či zařídit kastraci kočičky přivezené z Ukrajiny.

Uskutečnila se také další setkání ukrajinských občanů s představiteli města. V Komunitním centru Moravia jim koordinátorka Pavlína Kovářová spolu s pracovníkem Charitní záchranné sítě Michalem Saidlem představila charitní služby, dozvěděli se zde i o službách Občanské poradny, řešily se nejaktuálnější otázky z Úřadu práce, školství, cizinecké policie, vyplácení humanitárních dávek, volný čas dětí během letních prázdnin. Seznámili se s odpadovým hospodářstvím a souvisejícími povinnostmi každého občana Třebíče, probíraly se rozdíly z oblasti pravidel silničního provozu, platnost ukrajinských řidičských průkazů, technických osvědčení ukrajinských automobilů, povinné ručení ad.
MUDr. Boris Hronza odpovídal na otázky z oblasti zdravotnictví.

Kontakt:
Mgr. Pavlína Kovářová, koordinátorka humanitární pomoci, tlumočnice-překladatelka
Oblastní charita Třebíč, Leopolda Pokorného 15, 674 01 Třebíč
Tel.: +420 731 625 585
E-mail: pavlina.kovarova@trebic.charita.cz