Oblastní charita Třebíč slaví. Slavte s námi!
26. srpna 2022 Články

Oblastní charita Třebíč slaví. Slavte s námi!

Oblastní charita Třebíč si letos v září připomíná 30 let od svého vzniku. Při této příležitosti připravila pro své pracovníky, dobrovolníky, ale i pro své příznivce, podporovatele, přátele a veřejnost několik akcí.

  • Farní den u Kostelíčka s Charitou, v neděli 11. 9. 2022 od 14.30 h. – čeká vás povídání o charitních službách, svědectví klientů Charity, nabídka výrobků, putovní výstava, občerstvení, skautské hry pro děti, a mnohé další FOTO z AKCE
  • Slavnostní mše sv. ve čtvrtek 22. 9. 2022 v 16 h. v kostele sv. Martina v Třebíči, a po ní setkání bývalých i současných pracovníků a dobrovolníků v Centrální jídelně v Třebíči  POZVÁNKA
  • Koncert pro Charitu v sobotu 24. 9. 2022 v 17 h. v kostele na Jejkově v Třebíči – účinkují smíšený pěvecký sbor MUSICA ANIMATA, Malý smyčcový orchestr ZUŠ Třebíč a hosté, chrámové sbor:  dětský sbor KULIFERDA a komorní soubor AMEAchorus  PLAKÁT
  • Výroční ples v pátek 21. 10. 2022 od 19 h. v sále budovy Fórum v Třebíči – hraje Caroline Band z Prahy PLAKÁT

Kromě těchto akcí putuje v průběhu tohoto roku po různých místech okresu výstava, která mapuje stručnou historii Oblastní charity Třebíč, jak v postupně vznikaly její jednotlivé služby a zároveň je i představuje.

Přijměte srdečné pozvání k oslavám…

Rádi se s Vámi na našich akcích potkáme.

 

30 let pomoci Oblastní charity Třebíč


Oblastní charita Třebíč byla zřízena brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem 1. 9. 1992 jako organizační jednotka Diecézní charity Brno a působí převážně na území okresu Třebíč. Jejím posláním je poskytovat sociální, zdravotní a humanitární služby lidem v nepříznivé životní situaci. Nabízí také služby podporující fungování rodiny a služby prevence rizikového chování. Vychází z křesťanských hodnot a usiluje o zachování důstojnosti člověka.

První službou v roce 1992 byl Azylový dům pro muže Třebíč. Dnes má Oblastní charita Třebíč na 25 služeb, zaměstnává přibližně 250 pracovníků a ročně poslouží asi 5 000 lidí. V jejím čele stojí od počátku až dodnes Mgr. Petr Jašek, MBA.


Vyroci_100let_CHARITY

V letošním roce si zároveň připomíná Charita Česká republika 100 let od založení.  https://www.charita.cz/100-let-charity/

Pomáhat lidem bylo pro Charitu vždy tím nejdůležitějším, a proto nese toto významné výročí podtitul Z lásky k lidem.
„Jen těžko bychom spočítali množství lidí potřebných, nemocných, zoufalých, na útěku, těch, kterým jejich těžký životní příběh sebral veškerou naději a víru, jimž v průběhu své stoleté existence Charita dokázala pomoci a zažehnout jiskřičku naděje na lepší budoucnost,“ řekl při zahájení oslav Lukáš Curylo, ředitel Charity Česká republika. „Jsem velice hrdý na celou organizaci, na výsledky, kterými se může pochlubit, i na to, že ačkoli je zavázána tradicí, nezůstává zakonzervovaná, ale je otevřena novým podnětům a výzvám.“

Při příležitosti tohoto významného výročí probíhá po celé republice série oslav, které pořádají arcidiecézní, diecézní a oblastní Charity. V Oblastní charitě Třebíč se k tomuto výročí koná Koncert pro Charitu 24. 9. 2022 v kostele na Jejkově.

Z lásky k lidem