Sbírka na pomoc Ukrajině
3. srpna 2022 Články

Sbírka na pomoc Ukrajině

Po celý srpen pořádáme v Oblastní charitě Třebíč sbírku pro naše partnery na Ukrajině, kteří tam pomáhají lidem zasaženým válkou. Prosíme o finanční nebo materiální příspěvek dle vašich možností do této sbírky. Finančně lze přispět na účet č. 1520431319/0800, variabilní symbol: 91114.  Materiální pomoc - potraviny a drogerii (viz dále podrobněji) lze přinést do Azylového domu pro muže Třebíč, Heliadova 10 po celý srpen vždy v ÚTERÝ a STŘEDU od 14–17 h. Nepřijímá se textil a oblečení!  Děkujeme. 

Po celý srpen

Pomoc pro UKRAJINU 8 2022 - plakátek

Děkujeme Vám!