Finanční dary

Finanční dary institucí, firem i jednotlivců jsou nezbytné a pomáhají nám v činnosti a provozování služeb. Bez pochopení a podpory dárců by nebyly naše aktivity myslitelné. Umožňují neustále zkvalitňovat služby pro naše klienty.
Vaše podpora a naše vděčnost je transformována do pomoci tisícům lidem.

Přispět můžete různými způsoby:


 • ON LINE PLATBOU

 
 • BEZ VAŠÍ POMOCI SE NEOBEJDEME

 

ROZPIS ROČNÍCH NÁKLADŮ

   
CELKOVÉ ROČNÍ NÁKLADY OBLASTNÍ CHARITY TŘEBÍČ   128 000 000 Kč    100 %
DOTACE Z VEŘEJNÝCH ZDROJŮ   84 720 000 Kč   66,2 % 
ÚHRADY OD ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN  37 500 000 Kč     29,3 %
OSTATNÍ PŘÍJMY (DARY, SBÍRKY, ÚVĚRY) 5 780 000 Kč    4,5 %

 

 • PŘEVODEM NA ÚČET

Čísla účtů Oblastní charity Třebíč u České spořitelny, a. s. Třebíč:

1520431319/0800 běžný účet

2648138319/0800 – sbírkový účet (dary pro naši organizaci)


 

 • ZASLÁNÍM DÁRCOVSKÉ SMS

na číslo 87777 dle výše darované částky 30, 60 nebo 90 Kč ve tvarech:

DMS OCHT 30
DMS OCHT 60
DMS OCHT 90

Příjemce pomoci (Oblastní charita Třebíč) obdrží jednorázově 29, nebo 59, nebo 89 Kč, více na:
https://www.darcovskasms.cz/projekt-1143/pomhm-oblastni-charite-trebic.html

Trvalé DMS

Zvolenou částku bude dostávat Oblastní charita Třebíč měsíc co měsíc.

DMS TRV OCHT 30
DMS TRV OCHT 60
DMS TRV OCHT 90

Dle svého uvážení můžete svoji trvalou podporu kdykoliv odvolat zasláním SMS na číslo 87777 ve tvaru: 

STOP OCHT 


 

 • HOTOVĚ

na pokladně v sídle Oblastní charity Třebíč, na ulici Leopolda Pokorného 15
(Pokladní hodiny 7-13.30 hod.)


 

 • SMLOUVOU O REKLAMĚ

Tuto možnost mohou využít komerční subjekty, kdy na základě uzavřené smlouvy poskytne Oblastní charita Třebíč dárci reklamní plnění. Vizuály je přitom možno umístit například na auta, budovy, tiskoviny a další materiály.Chcete přispět na konkrétní službu Oblastní charity Třebíč?

Kontaktujte nás na mobil: 734 395 819 nebo e-mail: jana.karasova@trebic.charita.cz a my Vám sdělíme další podrobnosti. 


Potřebujete potvrzení o daru?

Neváhejte a pište na e-mail: 7nqwZ-54X.yyY~k86hIjeN4sI7c--b984-kmYZhaa8kmb nebo jana.karasova@trebic.charita.cz.

V případě zájmu nás kontaktujte. Na osobní schůzce přiblížíme princip pomoci a využití daru, předložíme návrhy smluv a popíšeme okolnosti spolupráce. 


Daňová zvýhodnění pro dárce 

 • Fyzické osoby: od základu daně lze odečíst dle §15 odst. 1, hodnotu darů, pokud jejich úhrnná hodnota přesáhne ve zdaňovacím období 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.
 • Právnické osoby: od základu daně lze odečíst dle §20 odst. 8, hodnotu daru, pokud činí alespoň 2 000 Kč, maximálně 10 % ze základu daně.

Váš dar umožní:

 • Podporu projektů, které systémově mění k lepšímu životy konkrétních lidí
 • Pomoc místní charitní organizaci a lidem ve Vašem okolí
 • Měnit svět k lepšímu

Pokud nás podpoříte:

 • Budete mít jistotu, že Váš příspěvek je využit ve prospěch lidí potřebujících pomoc
 • V případě Vaší preference pomoci konkrétní službě, budeme Vaše přání respektovat

Kontaktujte nás:

 • Bc. Jana Karasová, fundraiser Oblastní charity Třebíč
 • Mobilní telefon: 734 395 819
 • E-mail: dary@trebic.charita.cz

Děkujeme za Vaši pomoc!