Finanční dary

smlouvy

Vzory darovacích smluv 

 

Odečet od základu daně 

Fyzické a právnické osoby si mohou od základu daně odečíst hodnotu darů podle zákona o daních z příjmů.

 

 

Potvrzení o darech 

Děkujeme, že jste nám dali Vaši důvěru a poslali nám finanční dar. Potvrzení o daru, které slouží ke snížení základu daně, rozesíláme průběžně. Pokud potřebujete zadat nebo aktualizovat své identifikační údaje, napište na:

Bc. Barbora Živná 
vedoucí PR a Fundraisingu

                M: 730 171 635
                E: barbora.zivna@trebic.charita.cz