Domovinka Třebíč

Motto: „Být darem jeden druhému“    

Pozvání do Domovinky

 

 

Video-pozvánka do Domovinky

 

POSLÁNÍ

Posláním denního stacionáře Domovinka Třebíč je umožnit seniorům a lidem se zdravotním postižením z regionu Třebíč zůstat co nejvíce zapojeni do života společnosti.
V rámci denního pobytu v příjemném bezbariérovém prostředí jim pomáháme rozvíjet či udržovat jejich schopnosti a soběstačnost, zabezpečovat potřeby, necítit se osamoceni a smysluplně prožít každý den.

ZÁSADY

Respektujeme a chráníme důstojnost, svobodu rozhodování a soukromí každého člověka. Uznáváme jeho jedinečnost a přizpůsobujeme mu naši službu. Vytváříme příjemné a bezpečné prostředí. Pracujeme odpovědně, s trpělivostí a citlivým přístupem. Spolupracujeme s rodinou a dalšími osobami a institucemi zapojenými do poskytovaní pomoci.

CÍLE SLUŽBY

Uživatel služby Domovinka Třebíč:

  • má zajištěnu nezbytnou pomoc v oblasti běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pracuje na rozvoji a zachování své soběstačnosti, zájmů a dovedností
  • navazuje společenské vztahy, může prožívat radost a upevňovat své sebevědomí
  • může využít podporu v naplňování svých spirituálních potřeb

PROVOZNÍ DOBA:

Provozní doba je v pracovních dnech od 7 do 16 hodin.
Každý návštěvník si sám určuje, ve kterých dnech a v jakém rozsahu službu Domovinky Třebíč využije.

Maximální denní kapacita je 16 uživatelů.


Více informací

Kontakty na službu

Koordinátorka služby: Mgr. Anna Strnadová

Kde nás najdete - mapa

Ceník služby Domovinky

Fotoalbum

Články, pozvánky

Podporují nás