Na Nový rok začíná Tříkrálová sbírka
21. prosince 2022 Články

Na Nový rok začíná Tříkrálová sbírka

Charita Česká republika pořádá od 1.–15. ledna 2023 po celém území naší republiky 23. ročník Tříkrálové sbírky. Oblastní charita Třebíč ji zajišťuje v třebíčském okrese a přichystala pro ni 543 pokladniček. K obcházení domácností na venkově i ve městech vyšle přes 1 500 koledníků. Přípravy jsou téměř hotovy, všechny potřebné věci ke sbírce byly již koordinátorům v obcích během prosince rozvezeny, město Třebíč ještě není plně obsazeno.

„Kdo by nám zde chtěl s koledováním pomoci, může se přihlásit na tel. 736 529 300 nebo 775 179 314, příp. na e-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz Nové posily vítáme, třebíčských ulic je hodně,“ říká nová koordinátorka sbírky v třebíčské Charitě Bc. Marta Valová a pokračuje: „Pro naše koledníky máme radostnou zprávu, že je za odměnu opět čeká filmové představení v třebíčské Pasáži.“

„Tentokrát se ze zdravotních důvodů osobně nezapojím do koledování, což mne velmi mrzí,“ sděluje ředitel Oblastní charity Třebíč Petr Jašek a dodává: „Úsilí koledníků a průběh sbírky však budu sledovat a podporovat modlitbou. Prosím všechny o vlídné přijetí našich malých i velkých pomocníků, a také o příspěvek do pokladničky, který nám umožní pomáhat lidem v nouzi a řešit různé palčivé problémy. Děkuji všem, kdo jsou nám příznivě nakloněni.“ 

Akce spojené s Tříkrálovou sbírkou:

 • 2. 1. 2023 v 14.00 h - slavnostní mše sv. v katedrále na Petrově v Brně zahájí Tříkrálovou sbírku v celé brněnské diecézi
 • 4. 1. 2023 v dopoledních hodinách zavítá královská skupinka pracovníků Oblastní charity Třebíč na radnici na Karlově i Masarykově náměstí v Třebíči
 • 5. 1. 2023 navštíví tři králové Jadernou elektrárnu Dukovany, kde se kolem poledne uskuteční tradiční tříkrálové zpívání a koledování před jídelnou
 • 6. 1. 2023 v 16.30 h bude v Třebíči – bazilice sloužena slavnostní mše sv. spojená s žehnáním koledníkům Tříkrálové sbírky na Třebíčsku. Čeká na ně drobný dárek a občerstvení.

Další doprovodné akce k Tříkrálové sbírce o víkendu:

 • 7. 1. 2023 – Náměšť n. Osl. – tradiční Tříkrálový průvod na Masarykově náměstí od 10.00 h.
 • 7. 1. 2023 Plavba pro Charitu po Dalešické přehradě se třemi králi na palubě. Loď vyplouvá ve 13.00 z přístaviště v Kramolíně, výtěžek z plavby věnuje provozovatel plavby p. Jahoda do pokladničky Tříkrálové sbírky.
 • 8. 1. 2023 Tříkrálová vycházka na Babylon, zahájení ve 13.00 h u OÚ v Kramolíně troubením trubačů
 • 8. 1. 2023 - tradiční Tříkrálový koncert (od 18.00 h přenos na ČT1 z Městského Divadla Brno) je poděkováním koledníkům, partnerům i všem dárcům a příznivcům. Koncertem tradičně provází Martina Kociánová a Jan Čenský.

Pro ty, kteří chtějí podpořit Tříkrálovou sbírku, ale koledníci je třeba nezastihli doma, nebo se k nim domů nedostali, existují i další možnosti přispění: 

Do on-line kasičky na https://www.trikralovasbirka.cz/ - zadat Třebíč, nebo 674 01 - pro přispění Oblastní charitě Třebíč.

Přímo na účet Tříkrálové sbírky: 66008822/0800, variabilní symbol 777966600 (pro Oblastní charitu Třebíč)
K platbě je možné využít i QR kód: QR kód pro OCH Třebíč

Záměry využití Tříkrálové sbírky 2023 v Oblastní charitě Třebíč

Finanční prostředky plánuje použít:

 • na pomoc rodinám s dětmi s postižením a ohrožením ve vývoji
 • na podporu rodin v těžké životní situaci
 • na pořízení auta pro domácí zdravotní péči
 • na zastřešení vchodu u budovy Domácího hospice sv. Zdislavy
 • na opravu nájezdů pro vstup do budovy Domovinky
 • vybudování bezbariérového vstupu do budovy Stacionáře Úsměv Třebíč
 • na podporu dětí a mládeže – prevenci rizikového chování

Kontakt:

Bc. Marta Valová, koordinátorka Tříkrálové sbírky Oblastní charity Třebíč
Tel. 775 179 314
E-mail: dobrovolnici@trebic.charita.cz


Více informací:

Jak Tříkrálová sbírka probíhá

Z historie Tříkrálové sbírky v Oblastní charitě Třebíč


Letos jsme Tříkrálovou sbírku využili

 • na zateplení budovy Stacionáře Úsměv a Domovinky
 • na nákup zdravotnického materiálu a potřeb pro vážně nemocné pacienty Domácího hospice sv. Zdislavy
 • na programy PRIMÁRNÍ PREVENCE na školách
 • na individuální krizovou pomoc lidem v akutní nouzi
 • na rodinné terapie
 • k dofinancování nákupu nových vozidel pro terénní a sociální služby
 • na humanitární pomoc

TKS 2023