Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Barbora Boháčová

vedoucí úseku zdravotních a hospicových služeb
Tel: 777 755 435     X8El5b54XhukT~l7VX~JUZh4YanBZd54Ys

Jana Boudná, DiS.

vedoucí zařízení - toho času zastupovaná Mgr. Zuzanou Učňovou
Tel: 739 389 198     58AkO0emZgnjGKja%gBFO1.7~bGkO1p

Mgr. Tomáš Barák

vedoucí Střediska sv. Benedikta, tj. služeb Domovinka, Stacionář Úsměv, Paprsek naděje, TaxiS
Tel: 776 252 615     ahzk9W67~8xjGKjj09vmO1.7~bGkO1p

Lucie Březková

koordinátorka pobočky Radostín nad Oslavou, instruktorka
Tel: 730 193 505     6hCBVd~fW5Io2_9rVX~JUZh4YanBZd54Ys

Bc. Michaela Bartoňová

poradce Poradny pro gambling
Tel: 739 354 990     8bprR3b7T9nB-~dgc8m%C8~%78IkO1.7~bGkO1p

Veronika Brandejs

koordinátorka propagace, koordinátorka rozvojové spolupráce a humanitární pomoci
Tel: 731 454 778     _kBzR55907c-b.eb8hkmYZhaa8kmb

Ing. Jiří Burget

Hlavní ekonom
Tel: 545 426 618, 607 991 874     5bEsO0kj2.GjGK6j9hkmYZhaa8kmb

Sylva Barnetová

vedoucí CHOS Bučovice a Slavkov u Brna
Tel: 608 709 283     YaBCO0k9-ovmVYUS3hqy47d4YanBZd54Ys

Leona Balgová

vedoucí zařízení - Domov svaté Agáty Břeclav
Tel: 519 331 457, 605 233 404     7.BxRW677%BFRYUSXkrm2Zl4YanBZd54Ys

Hana Blechová

zdravotní sestra
Tel: 545 230 467, 731 619 852    

Iveta Bochníčková

pracovník Azylového domu pro rodiče s dětmi a ženy
Tel: 776 048 198    

Mgr. Kateřina Brunclíková

vedoucí Oddělení strategických a metodických činností
Tel: 545 426 624, 733 755 817     68Go87d7T9EE41ba6hIkQOQ8~gBhT65j4mnhTj

Mgr. Taťána Bočková

sociální pracovnice
Tel: 549 122 962, 736 529 322     a8Gk4Z28--xy.Z4WH9Ex5W7%WkvDRW7r

Mgr. Jiří Barbořák, DiS.

vedoucí Nízkoprahového klubu Pohoda
Tel: 737 234 093     _3po4dhm87c-Y~8g9bAhT65j4mnhTj