Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Michal Novotný

zástupce ředitele pro rozvoj a kvalitu služeb
Tel: 545 426 623, 736 523 640     8bprR-2f-oBD4i4WH-uk87j7T-M

Bc. Jana Nagyová

vedoucí služby Adapta Jihlava
Tel: 733 755 995     58AkO.5~fhIkQOQb4ayk.Z2938Es-Z29g

Lenka Navrátilová

účetní
Tel: 734 761 370    

Petra Nečesánková

zástupkyně vedoucí, pracovnice v sociálních službách
Tel: 736 529 314     _.GBRWd_Y.Fk49enW7c-b25jT-uk87j7T-M

Bc. Markéta Němcová, DiS.

vedoucí Charitní pečovatelské služby Horní Cerekev a Kostelec
Tel: 703 404 361     88EuVd549.zm5f56LTwsY-5nW5prRb~lW5pJ

Lucie Nováčková

zástupce vedoucí pečovatelské služby Kamenice
Tel: 730 571 164     YaCCO95e0gvmVYUS5buvRf54YanBZd54Ys

Andrea Novotná, DiS.

zástupce vedoucí služby NZDM Maják Luka nad Jihlavou
Tel: 734 435 311     WgqBVZ2f-oBD4Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M

Petr Nohel

správce sítě (ICT)
Tel: 605 120 711, 538 700 942     _.GBO.e%0em%C0hf-5prRb~lW5pJ

Bc. Jitka Norková, DiS.

vedoucí oddělení projektového managementu
Tel: 538 700 958, 734 435 086     5bGuRWdg~dBFRYUSXkAyO1.7~bGkO1p

Jana Nová

pracovník v sociálních službách, středisko Bučovice
Tel: 737 234 083    

Mgr. Bc. Jaromír Němeček, DiS.

sociální pracovník
Tel: 739 389 266, 517 380 451     _hEkU.54Xnpy.77_VX~r52ef4gkmYZhaa8kmb

Bc. Dagmar Sára Norková

koordinátorka služeb pro cizince
Tel: 739 531 841     Z8twRb2f-kxy.Z4WH9Ex5W7%WkvDRW7r

Marie Nedomová

pracovník v sociálních službách, středisko Slavkov u Brna
Tel: 731 425 498    

Soňa Netrdová, DiS.

pracovnice v sociálních službách
Tel: 734 647 831     a.Eo4Mf7_kFo1YUSakrlZ12938Es-Z29g

Magdalena Nováková, DiS.

koordinátorka Azyl. domu pro rodiče s dětmi a ženy
Tel: 608 946 179     ZfGjGKjj09vmO1.7~bGkO1p

Marie Nováková

pracovní instruktorka
Tel: 568 851 146, 604 583 529     Zhzy.7dcW7c--b984-kmYZhaa8kmb

Bc. Marie Novotná

sociální pracovnice
Tel: 731 436 162     88EsVWdgchGxRYUSakrlZ12938Es-Z29g

Mgr. Markéta Novotná

sociální pracovník, poradce rané péče
Tel: 739 389 193     88EuVd549hIy-.56LTGBV0~9T-uk87j7T-M