Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Mgr. Zuzana Učňová

pověřena vedením NZDM Klub Čas
Tel: 739 247 942     gnMk4Z2mYgBFRYUSabFx5f2938Es-Z29g

Mgr. Eva Urbánková

vedoucí zařízení Poradna Porta Tišnov
Tel: 731 453 275     0onh_b679dBFRYUSabFx5f2938Es-Z29g

Mgr. Vladimír Učeň

sociální pracovník- koordinátor pobočky Žďár nad Sázavou
Tel: 777 755 659     -8m%Cj87~5prRb~lW5pJ

Mgr. Jarmila Uhlířová, DiS.

sociální pracovník
Tel: 519 331 455, 605 233 401     58EwZ-54bays8~l7VX~l837dWokmYZhaa8kmb