Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Olga Jandová

účetní
Tel: 519 331 442, 737 230 854     -etkO85fZhIkQOQ8~.pvRf2938Es-Z29g

Mgr. Petr Jašek, MBA

ředitel Oblastní charity Třebíč
Tel: 568 408 471, 608 710 048     _.GBO85k0dm%Cdh_XbphT65j4mnhTj

Bc. Petra Jadamíková

sociální pracovník - Charitní pečovatelská služba Břeclav
Tel: 519 322 208, 730 554 020     _.GBRW%7Z8zs1~l7VX~l837dWokmYZhaa8kmb

Jana Jelínková

vedoucí služby Denní stacionář Pohodář Luka nad Jihlavou
Tel: 734 172 277     58AkO89d4gxy.Z4WHcvr2Zl7T-uk87j7T-M

Petra Ježová, DiS.

vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 777 155 374     _.GBRW%_ghIkQOQrZ8EhT65j4mnhTj

Ing. Bc. Vladimír Jindra

zástupce vedoucí, sociální pracovník
Tel: 566 552 437, 739 389 289     cennZ_~jTcvxUb56LTMnRb2938Es-Z29g

Bc. Marcela Jůdová

zástupkyně vedoucí, sociální pracovnice
Tel: 739 389 272     88EmV-545nqy.Z4WHsqk8W7%WkvDRW7r

Alena Jandová

pracovník sociálních služeb

Bc. Radka Jarošová

pracovnice v sociálních službách

Kristýna Jelečková

lektorka PRIMÁRNÍ PREVENCE
Tel: 736 529 336     6kvC-id7TcrvV1agc8m%Cdh_XbphT65j4mnhTj

Bc. Alena Jeřábková

sociální pracovnice - terapeutka

Hana Jurdová

zdravotní sestra
Tel: 608 362 859     38AkO8kjZhIkQOQl~.osTW7%WkvDRW7r

Miroslava Jakúbková

pracovník sociálních služeb - pověřená řízením pracoviště Dolní Bojanovice
Tel: 739 389 105    

Bc. Romana Janíčková

asistentka ředitele
Tel: 516 417 351, 734 435 320     ~hzk4Z2bWgvm1~l7VX~l2Zdk6hkmYZhaa8kmb

Ing. Jana Janoutová

pracovník vztahů k veřejnosti
Tel: 730 599 752     58AkO85f-nGy.Z4WHkntYb5-T-uk87j7T-M

Renata Jiráska

pracovnice v sociálních službách
Tel: 519 331 455, 605 233 401     ~.Ak-Z2b4knC1Z4WH9EoT-5nT-uk87j7T-M

Mgr. Martina Janásová

sociální pracovník
Tel: 519 331 455, 777 650 056     88EDZ.5458Ak9~l7VX~l837dWokmYZhaa8kmb