Kontakty

Řazení: Organizační / Abecední

Bc. Václav Salajka

ředitel Oblastní charity Hodonín
Tel: 534 001 250, 737 234 099     c8pvRf2kWent1Z4WHaBn5.~fT-uk87j7T-M

Recepce Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa

hlavní kontakt do hospice - telefonistka, recepční, přepojování hovorů
Tel: 547 232 223    

Marie Salajková

personalistka OCH Hodonín
Tel: 731 130 787, 534 001 252     88EsVWi778wu5f56LTuyU~da95prRb~lW5pJ

Bc. Petr Šíma

hlavní ekonom
Tel: 567 563 671, 734 435 213     _.GBOc~eW7c-07.dWonhT65j4mnhTj

Mgr. Zdeněk Strašák

ředitel Oblastní charity Rajhrad
Tel: 739 389 101, 547 232 223     g_rxV92kaknCR94WHkntYb5-T-uk87j7T-M

Jaroslava Šalomounová

asistentka ředitele
Tel: 731 402 783     ggBt3~4WHsAy0_e4YanBZd54Ys

Bc. Zdislava Součková

zástupce ředitele pro služby sociální péče, vedoucí CHPS Kamenice
Tel: 736 523 654     g_vC2Zl7TlBET9enW7c-07.dWonhT65j4mnhTj

Bc. Michal Saidl, DiS.

Manažer kvality, koordinátor Charitní záchranné sítě
Tel: 731 678 819     8bprR-2kWbqvQOQl~.osTW7%WkvDRW7r

Mgr. Barbora Skalníková, MBA

vedoucí oddělení vnějších vztahů a fundraisingu DCHB
Tel: 739 324 742, 538 700 947     X8El5b54%dnv47agc8m%C0hf-5prRb~lW5pJ

Jana Šupálková

Organizační pracovník, koordinátor humanitární pomoci dobrovolníků TS
Tel: 534 001 254, 737 234 077     58AkOckhWexy.Z4WHaBn5.~fT-uk87j7T-M

Ing. Michal Šustr

vedoucí ekonomického úseku
Tel: 739 389 299     8bprR-2kblGBQOQjWcuBR22938Es-Z29g

Ing. Mgr. Marie Sendlerová

ekonom - metodik ekonomických činností
Tel: 545 426 615, 604 242 297     88EsVWi_9_yo8~l7VX~mYZhaa8kmb

Ing. Bc. Přemysl Suchomel

vedoucí zařízení - Nízkoprahové denní centrum Břeclav
Tel: 519 331 440, 731 402 702     _krwV92kb-uy33b6LToBV1b7c5prRb~lW5pJ

Mgr. Alena Švábková

vedoucí CHPS Bučovice a Slavkov u Brna
Tel: 517 381 056, 737 234 088     ZiFhSe7gcbpoQOQ%-_BxZ.2938Es-Z29g

Bc. Lenka Salajková

vedoucí Chráněného bydlení sv. Luisy a sociální pracovnice
Tel: 731 405 543     7.AuRWi778wu5f56LTEk06h7Z5prRb~lW5pJ

Mgr. Andrea Slavíčková, DiS.

vedoucí Domova pokojného stáří Kamenná
Tel: 543 213 266, 739 389 240     WgqBVZ2k78IsT9enW7c-SbdgT-uk87j7T-M

Mgr. Lenka Sodomková, DiS.

vedoucí zařízení Pečovatelská a Odlehčovací služba
Tel: 739 389 132     7.AuRWigZhzu5f56LTGs9.enT-uk87j7T-M

Marie Sedláková

Koordinátorka Tříkrálové sbírky
Tel: 739 389 140     88EsVWi_Zenu5f56LTovR.ic-5prRb~lW5pJ