BARÁK nízkoprahový klub

logo barák černé - bez pozadí

Prostřednictvím sociální služby „BARÁK nízkoprahový klub“ celoročně vyhledáváme a bezplatně podporujeme
děti a mladé lidi ve věku 11 – 26 let, kteří se pohybují v Třebíči.

Tuto službu poskytujeme těm z nich, kteří:

  • si aktuálně neví rady s řešením své obtížné situace anebo u nich takováto situace může nastat,
  • tráví svůj volný čas způsobem, který je vede do konfliktu se společností,
  • nemohou nebo nechtějí využívat běžné instituce.

Společně s nimi pak vytváříme bezpečný prostor, ve kterém se mohou realizovat, sdílet své starosti a najít odbornou pomoc, přičemž dbáme na individuální přístup ke každému jedinci a usilujeme o maximální zapojení mladého člověka do řešení jeho stávající obtížné situace.

Distanční výuka Cítíš se sám

Zřizovací listina

Zřizovací listina