BARÁK nízkoprahový klub

"BARÁK nízkoprahový klub" je sociální služba, jejímž prostřednictvím vyhledáváme a bezplatně podporujeme děti a mladé lidi ve věku 11 - 26 let, kteří se pohybují v Třebíči a jejím okolí. Tuto službu poskytujeme osobám, které:

-   tráví svůj volný čas způsobem, který je vede do konfliktu se společností
-   si aktuálně neví rady s řešením své obtížné situace anebo u nich takováto situace může nastat, a to zejména v těchto oblastech:

  • rodina
  • škola
  • vrstevníci/partnerské vztahy
  • volný čas
  • návykové látky/chování
  • konfliktní chování
  • práce/finance
  • zdraví
  • sociální zdatnost
  • osobností zralost

Společně s nimi vytváříme bezpečný prostor, ve kterém se mohou realizovat, sdílet své starosti a najít odbornou pomoc, přičemž usilujeme o maximální zapojení mladého člověka do řešení jeho stávající obtížné situace.

Distanční výuka Cítíš se sám

Časový rozsah služby
Aktuální otevírací doba dle epidemiologické situace:

Colorful Chalkboard Pastels Classroom Calendar
Pravidla na Klubu BARÁK(3) (1)

Otevírací doba v běžném režimu:

OBDOBÍ

INDIVIDUÁLNÍ
PORADENSTVÍ 

AMBULANCE

TERÉN

1. září -  30. června
PONDĚLÍ – ČTVRTEK

13:00 – 14:00

14:00 – 18:00

14:00 – 18:00

prázdninová otevíračka
1. červenec - 31. srpen

12:00 – 13:00
úterý a středa

13:00 – 16:00
úterý a středa

14:00 – 18:00
pondělí až čtvrtek

V období školních prázdnin (jarní, pololetní, podzimní,...) je otevírací doba ambulance 10:00 - 15:00. Individuální poradenství probíhá v čase 14:00-15:00. Terén se nemění.

Adresa: Mládežnická 229, 674 01 Třebíč
Koordinátor služby: Bc. Kateřina Košťálová, tel. 608 609 466, e-mail: barak@trebic.charita.cz
Ambulance: tel. 731 604 569
Terén:           tel. 731 646 993

Více informací

Kontakty na službu   

Zřizovací listina

Zřizovací listina